Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kennisplatform GGP & Digitalisering

Welkom op het Kennisplatform GGP & Digitalisering. Dit kennisplatform gaat over kennis en vaardigheden die nodig zijn voor politiewerk in een gedigitaliseerde samenleving. Het platform richt zich nadrukkelijk op de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP); waarbij de verbinding van de politie met wijk, web en wereld centraal staat. Onderwerpen die op dit platform terugkomen zijn divers en reiken van de digitale weerbaarheid van politiemensen tot samenwerking met partners op integraal veiligheidsbeleid en van effectievere opsporing – bijvoorbeeld door gebruik te maken van digitale sporen – tot het versterken van online contact met burgers.

Het kennisplatform GGP & Digitalisering dient twee belangrijke doelen:
(1) het beschikbaar stellen van kennis en ervaring, en
(2) geïnteresseerde (politie)mensen op dit thema met elkaar in contact brengen.

Het platform biedt mogelijkheden om studentenproducten (bijv. scripties) op dit thema te plaatsen, alsook (inter)nationale kennisproducten van kennisinstellingen en praktische producten die zijn ontwikkeld voor of door de politie. Hierdoor kunnen (politie)mensen die met het thema bezig zijn leren van elkaars ervaring en elkaar hierover contacten indien wenselijk. Op deze manier wil het platform bijdragen aan het aanpassend vermogen van de gebiedsgebonden politiezorg in een veranderende en complexer wordende omgeving.

Het kennisplatform is een initiatief van dr. Jurjen Jansen (projectleider), Saskia Westers en prof. dr. Wouter Stol. Hebt u een interessant onderzoek gedaan en/of product ontwikkeld en wilt u die plaatsen op het kennisplatform, neem dan contact met ons op via kennisplatform@cybersciencecenter.nl. Het is eveneens mogelijk om uw contactgegevens erbij te vermelden (niet verplicht), zodat geïnteresseerden rechtstreeks contact met u kunnen zoeken. Bent u benieuwd naar mogelijkheden voor toegepast (studenten)onderzoek op dit thema? Neem dan ook contact op met ons op.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier met wie u kennis kunt maken en kennis kunt delen.

Liever eerst onze producten bekijken?

Naar GGP-producten