• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2016 - Handreiking Digitale Opsporing

De samenleving digitaliseert. Dit heeft tot gevolgdat de voor opsporingsonderzoek relevante sporen steeds vaker digitaal zijn. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat politiemedewerkers zonder digitale expertise moeite hebben digitale sporen te herkennen, vinden en benutten. De Politieacademie heeft het Lectoraat Cybersafety daarom gevraagd een handreikingopsporing in een gedigitaliseerde samenlevingte ontwikkelen. De handreiking biedt politiemedewerkers handvatten om gebruik te maken van digitale sporen bijhet opsporen van verdachten en/of het verzamelen van bewijsmateriaal. De handreiking gaat dus over opsporing en niet over bijvoorbeeld handhaving of signalering. Doelgroep van de handreiking vormt de politiemedewerker zonder digitale expertise die werkzaam is in de opsporing.

Naar product

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag
aan Renske?
Stuur dan een email naar: renske.zuurveen@nhlstenden.com