Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2020 - De muis in de rechter bovenhoek

Eigenlijk kan er niet worden gesproken van politiewerk in wijk én web: zij zijn een. Binnen de politie is 'digitaal' echter nog niet integraal in het politiewerk opgenomen. Dit onderzoek gaat over de relatie van politie en publiek door digitalisering binnen het Basisteam Sneek.

De samenleving digitaliseert in een razend tempo en is voor velen zo betekenisvol, dat het compleet verweven is met alles wat men doet. De wijk waarin de politie werkt ligt daarmee in een samenleving met overal digitale middelen. Daarmee kan er niet worden gesproken van wijk én web: ze zijn één. Binnen de politie is ‘digitaal’ echter nog geen normaal en integraal woord binnen het dagdagelijkse werk: de politie loopt op dit gebied behoorlijk achter. Zo merkt de opdrachtgever, teamchef van het basisteam Sneek, dat de informatiepositie van zijn team verzwakt is, bovendien verminderd toegankelijk en bereikbaar is voor burgers en dat medewerkers een gebrek aan digitale kennis en vaardigheden hebben om de burger optimaal van dienst te kunnen zijn.

Waar het voorheen de kracht van de Nederlandse politie was om in de diepgewortelde haarvaten van de samenleving te zitten en daar informatie op te doen, wordt nu echter verondersteld dat de politie in formatie mist. Zij
zit niet in de nieuwe, digitale haarvaten van de samenleving, wat uiteindelijk leidt tot leidt tot minder veiligheid. Deze thesis beperkt zich echter tot het eerste deel van de veronderstelling en stelt als onderzoeksvraag: op welke wij ze kan digitalisering bijdragen aan het verbeteren van de relatie politie-publiek binnen het basisteam Sneek? Met andere woorden: hoe kan het basisteam door de inzet van digitale middelen toch die nieuwe haarvaten bereiken en daarmee
wijk en web samenbrengen?

Naar product

Heb je naar aanleiding van deze scriptie een vraag
aan Reinoud over dit onderwerp?
Stuur dan een email naar: reinoud.weiland@politie.nl