Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2020 - Kennis digitale aspecten van politiewerk

In dit onderzoek staat kennis van politiemensen aangaande digitale aspecten van politiewerk centraal. Het doel van dit onderzoek is om de politie te helpen ontwikkelen tot een organisatie die optimaal functioneert in een gedigitaliseerde samenleving. Meer specifiek wordt met dit onderzoek duidelijk gemaakt op welke digitale aspecten van politiewerken bij welke groepen politiemensen sprake is van een kennistekort, en wordt inzichtelijk gemaakt hoe het kennistekort aangepakt kan worden. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat is het kennisniveau van politiemensen inzake digitale aspecten van politiewerk en hoe kan een eventueel kennistekort worden bestreden?

Naar product

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag
aan Jurjen?
Stuur dan een email naar: jurjen.jansen@nhlstenden.com