Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2020 - Werken in Wijk en Web

Naar toekomstbestendig Gebiedsgebonden Politiewerk. De verkennende literatuurstudie is onderdeel van de eerste fase van het Onderzoeksproject Wijk en Web dat wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cybersafety. Aanleiding voor het onderzoeksproject is het in oktober 2018 verschenen rapport ‘Podium voor goed Politiewerk, de ontwikkelagenda van het gebiedsgebonden werken van de politie’. De Ontwikkelagenda GGP beschrijft onder meer hoe de politie de aansluiting met de digitaliserende samenleving wil behouden. Politiewerk vindt immers plaats in een omgeving waarin wijk en web met elkaar zijn verbonden. Het leven van burgers speelt zich in toenemende mate online af en burgers verwachten dat de politie ook digitaal bereikbaar is, actief optreedt tegen cybercrime en proactief handelt bij dreigingen vanuit de digitale wereld. Het is daarom zaak dat de politie ‘bij de tijd is’ en haar digitale handelingsbekwaamheid vergroot.

Naar product

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag
aan Joyce?
Stuur dan een email naar: joyce.kerstens@nhlstenden.com