Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2021 - Gebiedsgebonden politiewerk van de toekomst

“Sinds eind jaren 90 is de Nederlandse maatschappij in rap tempo gedigitaliseerd. Deze veranderingen zijn niet alleen van invloed op de maatschappij, ze zijn ook van invloed op het gebiedsgebonden politiewerk. Het politiewerk in een wijk heeft niet alleen een fysieke wereld, maar ook een digitale wereld. De toevoeging van deze digitale wereld levert uitdagingen op voor het gebiedsgebonden politiewerk.” Zo is kennis over digitale handelingen aanwezig bij de specialisten maar ontbreekt in de volledige breedte van de organisatie, zo ook in de basisteams. Ook blijkt dat in de basisteams het werken in wijk en web nog onvoldoende met elkaar verweven is en dat politiemedewerkers het lastig vinden om te werken in een gedigitaliseerde werkomgeving. Deze uitdagingen worden ook herkend door de teamleiding van het Basisteam Haringvliet en vormen de basis van dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich op digitaal vakmanschap in het Basisteam Haringvliet. Het gaat hierbij om wat digitaal vakmanschap precies is, de mate waarin politiemedewerkers van het Basisteam Haringvliet daarover beschikken en hoe dit versterkt kan worden.”


Naar product

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag aan Niels van den Nieuwendijk?
Stuur dan een email naar: Niels.van.den.nieuwendijk@politie.nl


Of luister naar deze interessante podcast over hoe de politie omgaat met cybercriminaliteit:
https://open.spotify.com/show/5Ax0qDYa546V0aobOQbTne