• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Jildau Borwell - PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Jildau Borwell MSc (1988) is sinds december 2018 als buitenpromovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de impact van cybercrimedelicten op slachtoffers en de betekenis hiervan voor de rol van de politie. De keuze voor het onderwerp vloeit onder andere voort uit de informatiebehoefte van het programma Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie.

In 2011 rondde Jildau haar master Sociologie af aan de Rijksuniversiteit Groningen, met Criminaliteit en Veiligheid als specialisatie. Hierna heeft zij de opleiding tot Politiekundige Bachelor gevolgd aan de Politieacademie in Apeldoorn, die zij in 2017 afrondde met een onderzoek naar de persoonlijkheidskenmerken van cybercrimeslachtoffers.
Na het afronden van haar politieopleiding is Jildau werkzaam geweest als veiligheidsanalist bij de afdeling Analyse & Onderzoek, Dienst Regionale Informatieorganisatie van de politie-eenheid Noord-Nederland. Binnen deze functie heeft Jildau zich verder gespecialiseerd in cybercrime. Sinds 2019 werkt zij als senior cybercrime analist binnen het cybercrimeteam van die eenheid. Binnen en buiten de eenheid Noord-Nederland draagt zij bij aan de informatiepositie van de politie waar het gaat om cyberintelligence.