• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Joyce Kerstens – Senior onderzoeker lectoraat Cybersafety

Joyce Kerstens (1965) is sociologe en heeft ruim 20 jaar onderzoekservaring op het gebied van beleid, bestuur, onderwijs en veiligheid. Zij werkte onder andere bij beleidsadviesbureau B&A in Den Haag en bij het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanaf 2005 werkt Joyce bij het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie. Daar heeft zij zich gespecialiseerd als onderzoeker van veiligheidsvraagstukken in een digitaliserende samenleving. Ook geeft ze onderwijs op het gebied van criminologie en cybersafety.

Joyce is in 2015 gepromoveerd aan de rechtenfaculteit van de Open Universiteit met een onderzoek naar online dader- en slachtofferschap onder jongeren. In 2016/2017 is ze projectleider van een pilot naar de inzet van minderjarigen door de politie bij de bestrijding van cybercriminaliteit en het bevorderen van online veiligheid.