Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Maarten Hoekstra - docent/senior onderzoeker Onderzoeksgroep Cybersafety

Dr. Maarten Hoekstra werkt sinds 2010 bij de Thorbecke Academie als docent en onderzoeker.
Sinds 2019 is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety.

Maarten studeerde Bestuurskunde (specialisatie Organisatie en Financieel Management) aan de Universiteit Twente. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar evaluatieonderzoek. Maarten zette zijn voorliefde voor dit type onderzoek om in een promotieonderzoek dat succesvol werd afgesloten met het verschijnen van zijn proefschrift "De Bijdragen van de Busninesscase": een verkennend onderzoek naar de functies en de eigenschappen van een nieuw besluitvormingsinstrument in de (semi-) publieke sector.

Binnen de onderzoeksgroep richt Maarten zich op vraagstukken rondom digitalisering van het publieke domein. Zo participeert hij in het onderzoek over Monitoring van Social Media door Nederlandse Gemeenten. Daarnaast ziet Maarten het als zijn missie om onderzoek, onderwijs en de behoeften van het werkveld beter aan elkaar te verbinden.
Op dit moment verkent hij daarom de veiligheid- en samenwerkingsvraagstukken rondom het thema Common Ground.