• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Mirjam Uenk - Onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Mirjam Uenk (1976) werkt sinds januari 2019 als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie. Mirjam studeerde Sociaal en Culturele Wetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam, 2002), richting Cultuur, Organisatie en Management. Zij begon haar loopbaan als onderzoeker in het leefbaarheid- en veiligheidsdomein. Daarna is zij ruim 13 jaar werkzaam geweest in diverse functies op verschillende beleidsterreinen binnen de politie, waarvan lange tijd in de werkvelden jeugd, huiselijk- en eergerelateerd geweld. Vanuit deze achtergrond zal zij bijdragen aan nieuwe en lopende onderzoeken binnen de onderzoeksgroep Cybersafety.