• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Renske Zuurveen – PhD-researcher lectoraat Cybersafety

Renske Zuurveen MSc LLM (1987) werkt sinds 2013 als onderzoeker bij het lectoraat Cybersafety. In 2009 rondde zij de studie Psychologie met als specialisatie Rechtspsychologie af aan Maastricht University. Aansluitend heeft zij de master Strafrecht en Criminologie afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Renske heeft bij het Openbaar Ministerie onder andere onderzoek verricht naar online identiteitsfraude. Voor het lectoraat heeft ze een bijdrage geleverd aan het Jeugd & Cybersafety project en daarnaast onderzoek uitgevoerd naar slachtofferschap van cybercrime onder MKB-bedrijven en ZZP’ers. Recent schreef zij handreikingen voor politiemedewerkers (Handreiking Opsporing in een Digitale Omgeving en Handreiking Optreden Plaats Delict in een Digitale Omgeving). Naast haar werk als onderzoeker verzorgt Renske onderwijs voor de Thorbecke Academie. In 2017 is ze gestart met een promotieonderzoek naar het gebruik van digitaal bewijsmateriaal in de strafrechtsketen en welke mentale factoren ertoe leiden dat digitaal bewijsmateriaal al dan niet wordt gebruikt.