Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Teamleider Onderzoeksgroep Cybersafety

Elske Posthuma (1989) is sinds 2016 werkzaam binnen de Thorbecke Academie (NHLStenden) als Teamleider van de onderzoeksgroep Cybersafety en als docent-onderzoeker Integrale Veiligheidskunde. Zij heeft haar masters Strafrecht en Criminologie afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen waarbij de focus lag op de ontwikkelingen rond de wet op de computercriminaliteit III, waarbij de strafbaarstelling naar het helen van computergegevens uiteindelijk het afrondende onderzoek betrof. Hierna is zij werkzaam geweest binnen het Centrum voor Kinder- en Mensenhandel van Fier Fryslân als criminologisch onderzoeker en voor ondersteuning in het strafproces en de vreemdelingenprocedures. Vervolgens is zij een aantal jaren werkzaam geweest binnen de gemeente Leeuwarden als (handhavings)jurist waarna de stap richting onderwijs en onderzoek binnen NHLStenden werd gezet. Elske fungeert als teamleider maar is met name ook de verbindende factor tussen onderzoek en onderwijs.