• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Cyber Science Center conducts research with attention to applicable results. The 2016-2020 research program is called “Safety, Security and Law Enforcement in a Digital Society”. 

Below, research products from 2017 onwards are shown (most recent on top):

2022

Bantema, W. (2022). Bestuurlijke mogelijkheden en uitdagingen bij de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. In B. Vorm (Red.), Strafrechtelijke criminologie. Een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie en strafrecht (pp. 391-412). Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.  

De Vries, S. & Bantema, W. (2022). Aanpak in kaart. Inzicht in een regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

2021

Kerstens, J., Schulz, D. & Hashmi, B. (2021). CYBERWIJS!? Een onderzoek naar online incidenten en online wijsheid onder Amsterdamse scholieren. Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool.

Vuik, G. & Bantema, W. (2021). Vuik, G. & Bantema, W. (2021). Het gebiedsverbod als gemeentelijk instrument tegen online aangejaagde orderverstoringen . Bestuurswetenschappen, 2021-3.

Stol, W. & Bantema, W. (2021). Lokaal bestuur in een digitaliserende samenleving. Essay over een stap in de ontwikkeling: een handelingskader . Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid

Hoekstra, M., Vries, S. de., Berkenpas, M., Jansen, J., (2021) De werking van de Basisscan Cyberweerbaarheid . Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid

Bantema, W., Westers, S., Hoekstra, M., Herregodts, R., Munnike, S., (2021) Black Box van gemeentelijke online monitoring: Een wankel fundament onder een stevige praktijk. Den Haag: Sdu Uitgevers

Bantema, W. (2021). De onderzoeksgroep cybersafety als voortrekker bij digitale veiligheid. In J. Metselaar, J. Rietveld, A. Haan, RJ Kuipers en Bosker (red.). Vitale regio's - de kracht van onderzoek en maatschappelijke verbinding . Amersfoort: Uitgeverij Boiten. 

Ebbers, S., Koch, J., Jansen, J., Groenendaal, J., Bantema, W., Leukfeldt, R. (2021) Cybercrisis bij gemeenten: Een verkennend onderzoek naar de ervaringen, ervaringen en handelingen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid.


2020

Kerstens, J. (2020). Werken in Wijk en Web: naar toekomstbestendig Gebiedsgebonden Politiewerk. Onderzoeksgroep Cybersafety, NHL Stenden: Leeuwarden.

Schaik, P. van, Renaud, K., Wilson, C., Jansen, J., & Onibokun, J. (2020). Risk as affect: The affect heuristic in cybersecurity. Computers & Security, 90, 101651.

Leukfeldt, R. & Jansen, J. (2020). Financial cybercrimes and situational crime prevention. In R. Leukfeldt and T. Holt (eds.): The human factor of cybercrime (pp. 216-239). New York: Routledge.

2019

Stol, W.Ph. & L. Strikwerda (2019). Law Enforcement in Digital Society (Original title: Strafrechtspleging in een digitale samenleving) Den Haag: Eleven International Publishing. 

Stol, W.Ph. (2019) Essenties van politiewerk en digitalisering. Strafblad, 17, 1, 22-28.

Leukfeldt, E.R., E.R. Kleemans & W.Ph. Stol (2019) Cybercriminele netwerken: een bloemlezing. In F. Koenraadt, K. ’t Lam & M. Lancel (red.) Internet en sociale media. Een complexe realiteit in de forenische psychiatrie en strafrechtspleging. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, pp. 243-255

Groot, R.M. de, H. L. Kaal & W.Ph. Stol (2019) Studying Problematic Online Behavior of Adolescents With Mild Intellectual Disabilities and Borderline Intellectual Functioning: Methodological and Ethical Considerations for Data Collection. International Journal of Qualitative Methods, vol. 18: 1–10, DOI: 10.1177/1609406919857978. 

Stol, W., & Bantema, W. (2019). De gemeente en de digitaal veilige stad. In J. W. Sap & E. W. Kolthoff (Red.), De veilige stad als collectief doel, pp. 123-130. Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij.

Schaik, P. van., Renaud, K., Jansen, J., & Onibokun, J. (2019). Risk as affect: The affect heuristic in cybersecurity. Computers & Security, 90, 1-16.

Jansen, J. & Stol, W. (2019). Cyber-to-Go roadshow: Evaluatie van een methodiek om cyberweerbaarheid te vergroten. Leeuwarden: Cybersafety Research Group. (niet-openbaar)

Kerstens, J., Westers, S. & Riemersma, S. (2019). Cracking the Criminal Mind: een verkenning van toekomstige cybercriminele verdienmodellen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

Jansen, J., Westers, S., Twickler, S. & Stol, W.Ph. (2019). Aankoopfraude vanuit het buitenland: Alternatieven voor opsporing. Den Haag: Sdu (reeks Politie en Wetenschap).

Jansen, J. & Schaik, P. van (2019). The design and evaluation of a theory-based intervention to promote security behaviour against phishing. International Journal of Human-Computer Studies, 123, 40-55.


2018

Stol, W.Ph., Kokkeler, B., Kolthoff, E. & Van Halderen, R. (2018). Veiligheid in een digitaliserende samenleving. Tijdschrift voor Veiligheid, 17(1-2), 3-7.

Bantema, W. & Kerstens, J. (2018). Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Een studie naar effecten in politiewerk.

Kerstens, J. (2018). Evaluatie bodycams: effecten van bodycamgebruik op operationeel politiewerk. Leeuwarden: NHL Stenden.

Bantema, W., Twickler, S.M.A., Munneke, S.A.J., Duchateau, M. & Stol, W.Ph. (2018). Burgemeesters in cyberspace: Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld. Den Haag: Sdu (reeks Politie en Wetenschap).

Jansen, J. (2018). Do you bend or break? Preventing online banking fraud victimization through online resilience. Heerlen: Open University of the Netherlands (PhD dissertation).

Jansen, J. & Leukfeldt, R. (2018). Coping with cybercrime victimization: An exploratory study into impact and change. Journal of Qualitative Criminal Justice and Criminology, 6(2), 205-228.

Jansen, J. & van Schaik, P. (2018). Testing a model of precautionary online behaviour: The case of online banking. Computers in Human Behavior, 87, 371-383.

Jansen, J. & van Schaik, P. (2018). Persuading end users to act cautiously online: A fear appeals study on phishing. Information & Computer Security, 26(3), 264-276.

Borwell, J., Jansen, J. & Stol, W. (2018). Human factors leading to online fraud victimisation: Literature review and exploring the role of personality traits. In J. McAlaney, L.A. Frumkin and V. Benson (eds), Psychological and behavioral examinations in cyber security (pp. 26-45). IGI Global.

Stol, W.Ph. & Strikwerda, L. (2018). Online vergaren van informatie voor opsporings­onderzoek: Een beknopte evaluatie van voorgestelde wetgeving. Tijdschrift voor Veiligheid (themanummer).

Stol, W.Ph. (2018). Politiewerk is … werken in een digitale samenleving. Tijdschrift voor de Politie, 80(5), 22-25.

Borwell, J., Jansen, J. & Stol, W. (2018). Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers. Tijdschrift voor Veiligheid, 17, 54-65.

Stol, W., Kerstens, J. & Jansen, J. (2018). Sterke samenwerking op het gebied van cybersafety. In M. Coenders, J. Metselaar & J. Thijssen (Eds.) Vital regions: Samen bundelen van praktijkgericht onderzoek. Delft: Eburon.

Schaik, P. van, Jansen, J., Onibokun, J., Camp, J. & Kusev, P. (2018). Security and privacy in online social networking: Risk perceptions and precautionary behaviour. Computers in Human Behavior, 78, 283-297.

2017

Kerstens, J. & Veenstra, S. (2017). Digitaal vaardige jongeren inzetten bij politiewerk: een pilot met Teenage Crime Fighters. Tijdschrift voor de Politie, 79(9), 10-17.

Kerstens, J. e.a. (2017). Teenage Crime Fighters. Evaluatie van een pilot. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

Stol, W.Ph. & Strikwerda, L. (2017). Strafrechtspleging in een digitale samenleving. Dan Haag: Boom juridisch.

Jansen, J. & Schaik, P. van (2017). Persuading end users to act cautiously online: Initial findings of a fear appeals study on phishing. In Proceedings of the Eleventh International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA), pp. 1-11.

Kiljan, S.Z. (2017), Exploring, Explanding and Evaluating Usable Security in Online Banking (proefschrift). Heerlen: Open Universiteit.

Schaik, P. van, Jeske, D., Onibokun, J., Coventry, L., Jansen, J. & Kusev, P. (2017). Risk perceptions of cyber-security and precautionary behavior. Computers in Human Behavior, 75, 547-559.

Jansen, J & Schaik, P. van (2017). Comparing three models to explain precautionary online behavioural intentions. Information & Computer Security, 25(2), 165-180.

Jansen, F., Koops, B.-J., Lenthe, J. van, Maas, E., Planken, E., Schermer, B., Stol, W. & Verhoeven, M. (2017). Tackling cybercrime. In R. Leukfeldt (ed.), Research agenda: The human factor in cybercrime and cybersecurity.  The Hague: Eleven International Publishing.

Jansen, J., Junger, M., Kort, J., Leukfeldt, R., Veenstra, S., Wilsem, J. van & Zee, S. van der (2017). Victims. In R. Leukfeldt (ed.), Research agenda: The human factor in cybercrime and cybersecurity.  The Hague: Eleven International Publishing.

Jansen, J., Kop, N. & Stol, W. (2017). Internetbankieren: Veiligheidspercepties van gebruikers [End-user perceptions of safety and security of online banking]. Tijdschrift voor Veiligheid, 16(1), 36-51.