• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Cyber Science Center conducts research with attention to applicable results. The 2016-2020 research program is called “Safety, Security and Law Enforcement in a Digital Society”. 

Below, research products from 2012 onwards are shown (most recent on top):

2020

Kerstens, J. (2020). Werken in Wijk en Web: naar toekomstbestendig Gebiedsgebonden Politiewerk. Onderzoeksgroep Cybersafety, NHL Stenden: Leeuwarden.

Schaik, P. van, Renaud, K., Wilson, C., Jansen, J., & Onibokun, J. (2020). Risk as affect: The affect heuristic in cybersecurity. Computers & Security, 90, 101651.

Leukfeldt, R. & Jansen, J. (2020). Financial cybercrimes and situational crime prevention. In R. Leukfeldt and T. Holt (eds.): The human factor of cybercrime (pp. 216-239). New York: Routledge.

2019

Stol, W.Ph. & L. Strikwerda (2019). Law Enforcement in Digital Society (Original title: Strafrechtspleging in een digitale samenleving) Den Haag: Eleven International Publishing. 

Stol, W.Ph. (2019) Essenties van politiewerk en digitalisering. Strafblad, 17, 1, 22-28.

Leukfeldt, E.R., E.R. Kleemans & W.Ph. Stol (2019) Cybercriminele netwerken: een bloemlezing. In F. Koenraadt, K. ’t Lam & M. Lancel (red.) Internet en sociale media. Een complexe realiteit in de forenische psychiatrie en strafrechtspleging. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, pp. 243-255

Groot, R.M. de, H. L. Kaal & W.Ph. Stol (2019) Studying Problematic Online Behavior of Adolescents With Mild Intellectual Disabilities and Borderline Intellectual Functioning: Methodological and Ethical Considerations for Data Collection. International Journal of Qualitative Methods, vol. 18: 1–10, DOI: 10.1177/1609406919857978. 

Stol, W., & Bantema, W. (2019). De gemeente en de digitaal veilige stad. In J. W. Sap & E. W. Kolthoff (Red.), De veilige stad als collectief doel, pp. 123-130. Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij.

Schaik, P. van., Renaud, K., Jansen, J., & Onibokun, J. (2019). Risk as affect: The affect heuristic in cybersecurity. Computers & Security, 90, 1-16.

Jansen, J. & Stol, W. (2019). Cyber-to-Go roadshow: Evaluatie van een methodiek om cyberweerbaarheid te vergroten. Leeuwarden: Cybersafety Research Group. (niet-openbaar)

Kerstens, J., Westers, S. & Riemersma, S. (2019). Cracking the Criminal Mind: een verkenning van toekomstige cybercriminele verdienmodellen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

Jansen, J., Westers, S., Twickler, S. & Stol, W.Ph. (2019). Aankoopfraude vanuit het buitenland: Alternatieven voor opsporing. Den Haag: Sdu (reeks Politie en Wetenschap).

Jansen, J. & Schaik, P. van (2019). The design and evaluation of a theory-based intervention to promote security behaviour against phishing. International Journal of Human-Computer Studies, 123, 40-55.


2018

Stol, W.Ph., Kokkeler, B., Kolthoff, E. & Van Halderen, R. (2018). Veiligheid in een digitaliserende samenleving. Tijdschrift voor Veiligheid, 17(1-2), 3-7.

Kerstens, J. (2018). Evaluatie bodycams: effecten van bodycamgebruik op operationeel politiewerk. Leeuwarden: NHL Stenden.

Bantema, W., Twickler, S.M.A., Munneke, S.A.J., Duchateau, M. & Stol, W.Ph. (2018). Burgemeesters in cyberspace: Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld. Den Haag: Sdu (reeks Politie en Wetenschap).

Jansen, J. (2018). Do you bend or break? Preventing online banking fraud victimization through online resilience. Heerlen: Open University of the Netherlands (PhD dissertation).

Jansen, J. & Leukfeldt, R. (2018). Coping with cybercrime victimization: An exploratory study into impact and change. Journal of Qualitative Criminal Justice and Criminology, 6(2), 205-228.

Jansen, J. & van Schaik, P. (2018). Testing a model of precautionary online behaviour: The case of online banking. Computers in Human Behavior, 87, 371-383.

Jansen, J. & van Schaik, P. (2018). Persuading end users to act cautiously online: A fear appeals study on phishing. Information & Computer Security, 26(3), 264-276.

Borwell, J., Jansen, J. & Stol, W. (2018). Human factors leading to online fraud victimisation: Literature review and exploring the role of personality traits. In J. McAlaney, L.A. Frumkin and V. Benson (eds), Psychological and behavioral examinations in cyber security (pp. 26-45). IGI Global.

Stol, W.Ph. & Strikwerda, L. (2018). Online vergaren van informatie voor opsporings­onderzoek: Een beknopte evaluatie van voorgestelde wetgeving. Tijdschrift voor Veiligheid (themanummer).

Stol, W.Ph. (2018). Politiewerk is … werken in een digitale samenleving. Tijdschrift voor de Politie, 80(5), 22-25.

Borwell, J., Jansen, J. & Stol, W. (2018). Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers. Tijdschrift voor Veiligheid, 17, 54-65.

Stol, W., Kerstens, J. & Jansen, J. (2018). Sterke samenwerking op het gebied van cybersafety. In M. Coenders, J. Metselaar & J. Thijssen (Eds.) Vital regions: Samen bundelen van praktijkgericht onderzoek. Delft: Eburon.

Schaik, P. van, Jansen, J., Onibokun, J., Camp, J. & Kusev, P. (2018). Security and privacy in online social networking: Risk perceptions and precautionary behaviour. Computers in Human Behavior, 78, 283-297.

2017

Kerstens, J. & Veenstra, S. (2017). Digitaal vaardige jongeren inzetten bij politiewerk: een pilot met Teenage Crime Fighters. Tijdschrift voor de Politie, 79(9), 10-17.

Kerstens, J. e.a. (2017). Teenage Crime Fighters. Evaluatie van een pilot. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

Stol, W.Ph. & Strikwerda, L. (2017). Strafrechtspleging in een digitale samenleving. Dan Haag: Boom juridisch.

Jansen, J. & Schaik, P. van (2017). Persuading end users to act cautiously online: Initial findings of a fear appeals study on phishing. In Proceedings of the Eleventh International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA), pp. 1-11.

Kiljan, S.Z. (2017), Exploring, Explanding and Evaluating Usable Security in Online Banking (proefschrift). Heerlen: Open Universiteit.

Schaik, P. van, Jeske, D., Onibokun, J., Coventry, L., Jansen, J. & Kusev, P. (2017). Risk perceptions of cyber-security and precautionary behavior. Computers in Human Behavior, 75, 547-559.

Jansen, J & Schaik, P. van (2017). Comparing three models to explain precautionary online behavioural intentions. Information & Computer Security, 25(2), 165-180.

Jansen, F., Koops, B.-J., Lenthe, J. van, Maas, E., Planken, E., Schermer, B., Stol, W. & Verhoeven, M. (2017). Tackling cybercrime. In R. Leukfeldt (ed.), Research agenda: The human factor in cybercrime and cybersecurity.  The Hague: Eleven International Publishing.

Jansen, J., Junger, M., Kort, J., Leukfeldt, R., Veenstra, S., Wilsem, J. van & Zee, S. van der (2017). Victims. In R. Leukfeldt (ed.), Research agenda: The human factor in cybercrime and cybersecurity.  The Hague: Eleven International Publishing.

Jansen, J., Kop, N. & Stol, W. (2017). Internetbankieren: Veiligheidspercepties van gebruikers [End-user perceptions of safety and security of online banking]. Tijdschrift voor Veiligheid, 16(1), 36-51.

2016

Kerstens, J. e.a. (2016). Teenage Crime Fighters. Een verkennend onderzoek naar de inzet van minderjarigen door de politie bij de bestrijding van cybercrime. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

Leukfeldt, E.R, Kleemans, E. & Stol, W. (2016). Offline social ties important for cybercriminals. Secondant: Platform voor Maatschappelijk Veiligheid.

Boes, S., & Leukfeldt, E.R. (2016). Fighting Cybercrime: A Joint Effort. In R.M. Clark & S. Hakim (Eds.), Cyber-Physical Security: Protecting Critical Infrastructure at the State and Local Level (pp. 185–203). Cham: Springer International Publishing.

Jansen, J., Veenstra, S., Zuurveen, R., & Stol, W. (2016). Guarding against online threats: why entrepreneurs take protective measures. Behaviour & Information Technology, 35(5), 368-379.

Jansen, J., & van Schaik, P. (2016, July). Understanding Precautionary Online Behavioural Intentions: A Comparison of Three Models. In Proceedings of the Tenth International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA).  

Jansen, J., & Leukfeldt, E.R. (2016). Phishing and Malware Attacks on Online Banking Customers in the Netherlands: A Qualitative Analysis of Factors Leading to Victimization. International Journal of Cyber Criminology, 10(1), 79-91. 

Kerstens, J., & Jansen, J. (2016). The Victim–Perpetrator Overlap in Financial Cybercrime: Evidence and Reflection on the Overlap of Youth’s On-Line Victimization and Perpetration. Deviant Behavior, 37(5), 585-600.

Kiljan, S., Vranken, H., & van Eekelen, M. (2016). Evaluation of transaction authentication methods for online banking. Future Generation Computer Systems.

Leukfeldt, E.R. (2016). Cybercriminal networks: Origin, growth and criminal capabilities (proefschrift). Den Haag: Eleven International Publishing. 

Leukfeldt, E.R., & Yar, M. (2016). Applying routine activity theory to cybercrime: A theoretical and empirical analysis. Deviant Behavior, 37(3), 263-280.

Leukfeldt, E.R., Kleemans, E.R., & Stol, W.P. (2016). Cybercriminal Networks, Social Ties and Online Forums: Social Ties Versus Digital Ties within Phishing and Malware Networks. British Journal of Criminology, azw009.

Veenstra, S., Zuurveen, R., & Stol, W. (2016). Cybercrime among Companies. Den Haag: Eleven International Publishing.

Veenstra, S., Zuurveen, R., Kerstens, J. & Stol, W.Ph. (2016). Detection in a digitized society: A guide for recognizing, finding and exploiting digital traces. Leeuwarden: Cyber Safety Research Group

Kiljan, S., Vranken, H., & Eekelen, M. van (2016). Evaluation of transaction authentication methods for online banking. Future Generation Computer Systems. 

Pijpker, J. & Vranken, H. (2016). The Role of Internet Service Providers in Botnet Mitigation. In Proceedings of the European Intelligence and Security Informatics Conference (Uppsala, Sweden, August 17-19, 2016). EISIC 2016. 

Kiljan, S., Eekelen, M. van & Vranken, H. (2016). Towards A Virtual Bank For Evaluating Security Aspects With Focus On User Behavior. In Proceedings of 2016 SAI Computing Conference (London, UK, July 13-15, 2016). IEEE, 1068-1075. 


2015

Kerstens, J. (2015). Youth and cybersafety: Youth being at risk and being a risk on the internet (PhD thesis). Leeuwarden: Cyber Safety Research Group.

Jansen, J. (2015). Studying Safe Online Banking Behaviour: A Protection Motivation Theory Approach. In Proceedings of the Ninth International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA).  

Jansen, J., & Leukfeldt, R. (2015, July). How people help fraudsters steal their money: an analysis of 600 online banking fraud cases. In Socio-Technical Aspects in Security and Trust (STAST).

Leukfeldt, R., & Jansen, J. (2015). Cyber Criminal Networks and Money Mules: An Analysis of Low-Tech and High-Tech Fraud Attacks in the Netherlands. International Journal of Cyber Criminology, 9(2), 173-184.

Leukfeldt, E. R. (2015). Organised Cybercrime and Social Opportunity Structures. A Proposal for Future Research Directions. European Review of Organised Crime, 2, 91-103. 

Veenstra, S., Zuurveen, R. & Stol, W. (2015). Cybercrime onder bedrijven: Een onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder het Midden- en Kleinbedrijf en Zelfstandigen Zonder Personeel in Nederland. Leeuwarden: Cyber Safety Research Group.

Zuurveen, R., Doodeman, M., Veenstra, S. & Stol, W.Ph. (2015). Recognizing and securing digital equipment. Leeuwarden: Cyber Safety Research Group.

Leukfeldt, E.R., Kentgens, A., Prins, E. & Stol, W.Ph.  (2015). Alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld: Handreiking voor de intake van delicten met een digitale component. Leeuwarden: Cyber Safety Research Group.

2014

Kiljan, S., Vranken, H., & Van Eekelen, M. (2014, July). What You Enter Is What You Sign: input integrity in an online banking environment. In 2014 Workshop on Socio-Technical Aspects in Security and Trust.

Leukfeldt, E. R., Jansen, J., & Stol, W. P. (2014). Child pornography, the Internet and juvenile suspects. Journal of Social Welfare and Family Law,36(1), 3-13.

Haag, J., Witte, Ch., Karsch, S., Vranken, H., & Eekelen, M. van (2014). Evaluation of students’ learning behaviour and success as a prerequisite for modernizing practical on campus networking courses in higher education. Journal of Higher Education (Yüksekögretim Dergisi) 4(2), 83-90. 

Haag, J., Witte, Ch., Karsch, S., Vranken, H., & Eekelen, M. van (2014). An exercise assistant for practical networking courses. In Proceedings of the 6th International Conference On Computer Supported Education, Vol. 1 (Barcelona, Spain, April 1-3, 2014). CSEDU-2014. SCITEPRESS Science and Technology Publications, 97-104. 

Kiljan, S., Koen, S., Cock, D. de, Eekelen, M. van, & Vranken, H. (2014). Security of Online Banking Systems. Technical Report TR-OU-INF-2014-01, Open Universiteit. 

Kiljan, S., Vranken, H., & Eekelen, M. van (2014). What You Enter Is What You Sign: input integrity in an online banking environment. In Proceedings of the 4th Workshop on Socio-Technical Aspects in Security and Trust (Vienna, Austria, July 18, 2014). STAST-2014. IEEE, 40-47. 

2013

Domenie, M. M. L., Leukfeldt, E. R., van Wilsem, J. A., Jansen, J., & Stol, W. P. (2013). Victimization in a digitized society. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Jansen, J., Leukfeldt, R., Wilsem, J. van, & Stol, W. (2013). Online behaviours: A risk of hacking and person oriented cybercrime. Tijdschrift voor Criminologie, 55(4), 394-408. 

Stol, W.P., & Jansen, J. (Eds.) (2013). Cybercrime and the police. Den Haag: Eleven International Publishing.

Haag, J., Witte, Ch., Karsch, S., Vranken, H., & Eekelen, M. van (2013). Evaluation of students’ learning behaviour and success in a practical computer networking course. In Proceedings of the 2nd International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (Lodz, Poland, September 23 - 25, 2013). ICEEE 2013. 201-206

Schless, T. & Vranken, H. (2013). Counter Botnet Activities in the Netherlands: A Study on Organisation and Effectiveness. In Proceedings of the 8th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (London, UK, December 9 - 12, 2013). ICITST-2013. Infonomics Society, 442-447. 

2012

Kerstens, J., & Stol, W. (2012). Jeugd en Cybersafety: Online victimhood and perpetration among Dutch youth. The  Hague: Boom Lemma uitgevers.

Leukfeldt, R., & Stol, W.P. (2012). Cybersafety: An introduction. The Hague Boom Lemma uitgevers.

Leukfeldt, E.R., Veenstra, S., Domenie, M.M.L., & Stol, W.P. (2012). The criminal justice system in a digitized society: An investigation into the criminal prosecution of cybercrime. Leeuwarden: Cyber Safety Research Group.

Haag, J., Karsch, S., Vranken, H., & Eekelen, M. van (2012). A Virtual Computer Security Lab As Learning Environment For Networking and Security Courses. In Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Computer Science Education: Innovation and Technology (Singapore, November 19 - 20, 2012). CSEIT 2012. Global Science & Technology Forum, 61-68. 

2008

Stol, W.Ph., Kaspersen, H.W.K., Kerstens, J., Leukfeldt, E.R. & Lodder, A.R. (2008). Het filteren van kinderporno op internet. Leeuwarden: Lectoraat Integrale Veiligheid.