Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bram Emmen - PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Bram Emmen MSc (1986) is sinds 2017 als promovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. In 2016 rondde hij zijn master Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af met zijn scriptie over de mogelijkheden en risico’s van big data-analyse voor de criminaliteitspreventie. Hiernaast verdedigde hij zijn scriptie in Porto (Universidade do Porto) tijdens een internationaal criminologie congres waar het onderzoek met distinction werd beoordeeld. Bram verricht als promovendus onderzoek binnen het multidisciplinaire internationale onderzoeksproject “Police Detectives on the Tor-network” (PDTOR). Zijn promotieonderzoek richt zich met name op de wijze waarop de Nederlandse politie omgaat met het aspect darkweb binnen het politiewerk.