• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het Cyber Science Center is een landelijk initiatief waarbij veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering vanuit verschillende vakgebieden zoals criminologie, computerwetenschap, rechten, psychologie, filosofie en communicatie worden benaderd.

Multidisciplinariteit

Uitgangspunt in het onderzoeksprogramma is dat veiligheidsvraagstukken in een di­gi­tale omgeving zich het best laten bestuderen en begrijpen vanuit een multi­disci­pli­naire benadering. 

Een multidisciplinaire, wetenschappelijke benadering doet recht aan de complexiteit van de praktijkvraagstukken. De nadruk ligt, in tegenstelling tot veel ander onderzoek niet op de technische kant, maar hoofdzakelijk op de combinatie van gedrag en digitale veiligheid.

Het onderzoeksprogramma omvat drie thematische speerpunten: daders, slachtoffers en rechtshandhaving,
en richt zich speciaal (maar niet exclusief) op de volgende thema’s: bedrijven, jongeren en strafrechtsketen


Het Cyber Science Center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Drie specifieke posities die elkaar aanvullen en leiden tot een breed en sterk netwerk vanwege de diversiteit aan kennis en vaardigheden, een veelheid aan praktische mogelijkheden (valorisatie, subsidieverwerving, onderwijsontwikkeling) en een variëteit aan elkaar aanvullende netwerkingangen.