Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2021 - Veiliger offline dan online?

Een studie naar burger- en politieperspectieven op slachtofferimpact en behoefte(voorziening) na slachtofferschap van cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit in Noord-Nederland.

Er wordt vooral gekeken naar de slachtofferimpact en na slachtofferschap volgens niet-slachtoffers. Deze niet-slachtoffers doelen in dit onderzoek, de perspectieven van burgers en politiemedewerkers in de basisteams. Dit heeft geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraag: "Wat is volgens de basisteams van de politie en burgers uit Noord-Nederland de slachtofferimpact en de behoefte(voorziening) na slachtofferschap van cybercriminaliteit in vergelijking met traditionele misdaad?"

Naar product


Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag

aan Reijer?
Stuur dan een email naar: reijer.peters@icloud.com