Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2021 - De coronacrisis als cyberkeerpunt

De aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit is een actueel en belangrijk vraagstuk voor de politie, dat door corona nog belangrijker werd. Cybercriminaliteit was ook vóór de coronapandemie al sterk in opkomst, maar het aantal geregistreerde gevallen nam het afgelopen jaar sterk toe.

Dit onderzoek richt zich op de versterking van de aanpak op lokaal niveau, in het politiedistrict IJsselland. De toename van gedigitaliseerde vormen van criminaliteit is zodanig dat de politie hier op elk niveau in de organisatie op zal moeten inspelen.In dit onderzoek lag de focus op het niveau van het district. Onderzocht is hoe het Basisteam IJsselland-Zuid in samenwerking met het Cybercrime Team Oost-Nederland verschillende zaken rond Vriend-In-Nood-fraude heeft aangepakt, wat het leereffect is van het digitale flexteam in dit district en wat er nodig is om de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit verder te versterken. De sleutels ons inziens in (I) het versterken van de landelijke informatiehuishouding, (II) het optimaliseren van de samenwerking tussen organisatieonderdelen van de politie en met partnerorganisaties en (III) het versterken van het bewustzijn en de digitale kennis en vaardigheden onder politiepersoneel.

Naar product

 Remco Spithoven

Jelle Kort

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag
aan Remco Spithoven en/of Jelle Kort?
Stuur dan een email naar: r.spithoven@saxion.nl