• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wie is de Trol? Innovatieve research voor het analyseren van online (des)informatie

Nepnieuws, desinformatie en filterbubbels kunnen zorgen voor maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering. Maar hoe werken online beïnvloedingsprocessen? Hoe krijgen we meer zicht op de dynamiek van social media? En hoe brengen we de veelheid aan informatie op internet in kaart voor onderzoek en analyse? In het pilotproject ‘Wie is de Trol?’ maken we gebruik van innovatieve tools voor het detecteren van desinformatie en trollen.

 

Meer en betere internetresearch

Doel van dit project is het beter begrijpen hoe sociale interacties op online platforms werken en hoe je onderscheid kunt maken tussen nep en echt nieuws. Met de inzet van online intelligence tools willen we de mogelijkheden van internetonderzoek vergroten en op een hoger niveau tillen. De online intelligence tools passen we toe bij praktijkvragen en/of casuïstische opdrachten (DBE). 

Bij internetresearch – en meer specifiek bij het geautomatiseerd verzamelen, selecteren en interpreteren van data –komen verschillende vragen naar boven: wat kan, wat mag en wat moet je (niet) willen? Samen met betrokken studenten, docenten en onderzoekers reflecteren we op dit soort vragen en werken we aan ethisch besef.


Projectleiding

Dr. Joyce Kerstens (Onderzoeksgroep Cybersafety) en Dr. Deike Schulz (lectoraat Organisaties en Social Media)

Project team

Sara de Hoog, Charlotte van Hassel, Mirjam Lasthuizen, Anna Bartelds, Renske Zuurveen. In dit project werken we samen met het bedrijf Trollrensics – Desinformatiecampagnes op sociale media ontdekken

Periode

december 2021 – juli 2022