Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Connect – Samen bouwen aan online interventiematrix

Connect – Samen bouwen aan online interventiematrix

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten vooral fysieke en reactieve interventies inzetten om ordeverstoringen te voorkomen, terwijl de wens en noodzaak aanwezig is om meer preventief en online in te grijpen aan de voorkant. Dit project draag bij aan onderbouwde kennis en inzicht in online-interventiemogelijkheden.

Wie is de Trol? Innovatieve research voor het analyseren van online (des)informatie

Wie is de Trol? Innovatieve research voor het analyseren van online (des)informatie

Nepnieuws, desinformatie en filterbubbels kunnen zorgen voor maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering. Maar hoe werken online beïnvloedingsprocessen? Hoe krijgen we meer zicht op de dynamiek van social media? En hoe brengen we de veelheid aan informatie op internet in kaart voor onderzoek en analyse? In het pilotproject ‘Wie is de Trol?’ maken we gebruik van innovatieve tools voor het detecteren van desinformatie en trollen.

APV 2.0

APV 2.0

Steeds meer openbare ordeverstoringen beginnen online of worden online versterkt. Burgemeesters hebben veel bevoegdheden maar die worden vaak achteraf ingezet. Handhaving van online openbare ordeverstoringen vereist preventief online ingrijpen. In dit onderzoek wordt gekeken of de Algemene Plaatselijke Verordening daarvoor aanknopingspunten biedt. Daarmee zou de gereedschapskist van de gemeente/burgemeester versterkt kunnen worden.

De werking van de Basisscan Cyberweerbaarheid

De werking van de Basisscan Cyberweerbaarheid

Digitale dreigingen zijn er op allerlei niveaus. Denk bijvoorbeeld aan phishing, malware en identiteitsfraude. Omdat ondernemers steeds afhankelijker worden van digitale middelen, is het van belang dat zij weerbaar zijn tegen dergelijke dreigingen. Een van de partijen in Nederland die zich bezighoudt om het mkb digitaal weerbaar(der) te maken is het Digital Trust Center (DTC). Het doel van dit onderzoek was om de mate waarin de zogeheten Basisscan Cyberweerbaarheid van het DTC bijdraagt aan concrete gedragsverandering van ondernemers te evalueren.

De impact van encryptie op de behandeling van zaken in de strafrechtketen

De impact van encryptie op de behandeling van zaken in de strafrechtketen

Op 14 december 2020 werd door de Europese Raad een resolutie aangenomen waarin enerzijds werd verklaard encryptie als noodzakelijk middel te beschouwen om de grondrechten en de digitale veiligheid van burgers, overheden, het bedrijfsleven en de samenleving te beschermen. Anderzijds geeft de Raad ook aan dat de rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten hun wettelijke bevoegdheden moeten kunnen uitoefenen om onze samenlevingen en burgers te beschermen. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer te kennen gegeven deze resolutie te ondersteunen en heeft daarbij het WODC toegezegd om de impact van encryptie op de behandeling van zaken in de strafrechtketen nader te laten onderzoeken.

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Gemeenten gebruiken steeds vaker smart-city toepassingen, zoals drones om bosbranden op te sporen en sensoren in de weg die de verkeersdoorstroming verbeteren. Naast verschillende voordelen is (digitale) veiligheid van deze toepassingen een onderbelicht thema. De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en het lectoraat Cyber Security & Safety van de Haagse Hogeschool doen samen onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van smart city-toepassingen en zoeken naar oplossingen hoe deze aan te pakken.

Online orde

Online orde

Gemeenten hebben steeds vaker te maken met oproepen via sociale media die uitmonden in openbare-ordeverstoringen. Denk bijvoorbeeld aan de avondklokrellen en aan online pedojagers. Noord Holland Samen Veilig (NHSV) gaat samen met de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool concrete ervaringen met het signalen en interveniëren op online aangejaagde ordeverstoringen uit de regio (Noord-Holland) regio verzamelen. Deze dienen als basis voor een te ontwikkelen interventiekaart voor gemeenten.

Gemeentelijke toekomstscenario’s voor digitale veiligheid

Gemeentelijke toekomstscenario’s voor digitale veiligheid

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met digitalisering en nemen een positie in op het gebied van digitale veiligheid. De meeste projecten die momenteel worden uitgevoerd zijn gericht op het ondersteunen van gemeenten door handelingsperspectief te bieden voor de huidige digitale problematiek. Vanuit de VNG is behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in mogelijke problemen rondom digitale veiligheid in de toekomst (scenario’s) zodat gemeenten zich daar nu al op kunnen voorbereiden. De onderzoeksgroep Cybersafety helpt daarbij.

Pilot Inventarisatie online problemen jongeren (12-18 jaar)

Pilot Inventarisatie online problemen jongeren (12-18 jaar)

Hoe maken we internet veiliger voor jongeren? Hoe mediawijs gedragen jongeren zich online? Met de uitbraak van het coronavirus is de afhankelijkheid van internet toegenomen. Dit geldt vooral voor jongeren: ze chatten, kijken filmpjes, gamen en volgen online onderwijs. Hieraan zijn risico’s verbonden, zoals online pesten, seksuele intimidatie of de confrontatie met misinformatie. Om de ernst en omvang van online risico’s voor jongeren in kaart te brengen en een preventiestrategie te ontwikkelen wordt een pilot uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam.

Police patrol work and the use of information technology

Police patrol work and the use of information technology

Acronym
Police patrol work and the use of information technology. Time schedule
2020 - 2021 Researchers
2020-2021
Prof. dr. Wouter Stol (NHL Stenden / Police Academy / Open University), dr. Litska Strikwerda (Open University), dr. Wendy Schreurs (Police Academy), Saskia Westers, MSc (NHL Stenden) Contact
wouter.stol@nhlstenden.com Main research question
How does the use of digital information by police officers affect police patrol work? Summary
Police patrol work will be observed (by systematic social observation) in three basic teams of the Dutch police (in the cities of Amsterdam, Groningen and W…

Slachtofferimpact Cybercrime - PhD

Slachtofferimpact Cybercrime - PhD

Bij een traditioneel delict als woninginbraak lijken mensen zich de impact voor een slachtoffer relatief gemakkelijk te kunnen voorstellen. Het is bovendien een van de delicten die de politie bestempelt als “high impact crime”. Maar wat is de impact als er wordt ingebroken op het online bankaccount van een slachtoffer, en diens rekening wordt leeggehaald? Met dit promotieonderzoek wordt onderzocht hoe de impact van cybercrime op slachtoffers zich verhoudt tot de impact van traditionele criminaliteit, en wat dit betekent voor de rol van de politie.

Police Detectives on the TOR Network - PhD

Police Detectives on the TOR Network - PhD

Acronym
PDTOR Time schedule
2017 - 2020 Researchers
Bram Emmen MSc (PhD-candidate), Prof. dr. Wouter Stol, Prof. dr. Christianne de Poot Contact
Bram.Emmen@ou.nl Main research question
The main research question is if and why there is a difference between everyday police practice and how the work should be done according to principles of forensic correctness and legal fairness. Summary
The present study focuses on police detectives fighting crime on a specific part of the internet: the TOR-network. The core idea is to compare everyday police reality with the demands that are imposed on detective wo…

Youth with a Mild Intellectual Disability and Cybersafety - PhD

Youth with a Mild Intellectual Disability and Cybersafety - PhD

Acronym
Youth with a mild intellectual disability and Cybersafety. Time schedule
2016 - 2020 Researchers
Rogier de Groot MSc (PhD-candidate), Dr. Hendrien Kaal, Prof. dr. Wouter Stol Contact
groot.de.r@hsleiden.nl Main research question
Which experiences (victimization and offending) do adolescents in the age between 12-19 with MID have on the online risk areas aggression, financial-economic crime, sexual activities, and beliefs?
Which risk and protective factors explain why this population have experiences in these risk areas?
How does knowledge on these experiences and their explanations contribut…