Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2019 - Cracking the Criminal Mind

Het project is een samenwerking tussen politie-experts en studenten. In een experimentele online learning community wordt getracht om te anticiperen op toekomstige cybercriminele verdienmodellen. Het projectdoel is om inzicht te bieden in de waarde van een learning community voor de ontwikkeling van kennis en 21st centruy skills bij de aanpak van innovatieve (cyber)criminele verdienmethodes.

De Onderzoeksgroep Cybersafety is benaderd door de teamleider van het team Financieel Opsporen van de Eenheid Noord Nederland. De teamleider gaf aan dat er binnen de politie behoefte bestaat aan meer samenwerking tussen praktijk en onderwijs bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit. ‘Het probleem is dat criminelen steeds met nieuwe financiële constructies komen en dat wij daar dan achteraan lopen. Ik zoek een manier om de criminaliteit een slag voor te zijn door slimmer te werk te gaan,’ aldus de teamleider. De behoefte aan samenwerking en meer slagkracht is eerder treffend omschreven in ‘Handelen naar waarheid’, een onderzoeksrapport over sterktes en zwaktes in de opsporing (Huisman, Princen, Klerks en Kop, 2016). Terwijl criminelen zich in toenemende mate bedienen van nieuwe (cyber)criminele verdienmodellen en haast ondoordringbare methoden van afscherming (zie ook Oerlemans, Custers, Pool & Cornelisse, 2016), heeft de politie op zulke innovatieve criminaliteitsvormen vooralsnog onvoldoende antwoord. De digitalisering van de samenleving en onvoldoende digitale kennis en vaardigheden van veel politiemensen zijn hier debet aan. De politie staat voor de vraag hoe innovatieve vormen van financieel-economische criminaliteit beter kunnen worden bestreden.

Naar product

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag
aan Joyce?
Stuur dan een email naar: joyce.kerstens@nhlstenden.com