• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Het Cyber Science Center draagt bij aan onderwijsontwikkeling op zowel HBO- als WO-niveau.

ONDERWIJS

Aan NHL Stenden Hogeschool worden binnen de Thorbecke Academie de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • keuzevak Cybersafety (bachelor, jaar 2)
 • minor Safety in a Digitized Society (bachelor, jaar 3)
 • minor Rechtshandhaving in een Gedigitaliseerde Samenleving (bachelor, jaar 4)
 • Cybersafety is tevens een afstudeerrichting binnen de bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde

Aan de Open Universiteit worden de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • Security en IT (bachelor)
 • Software Security (master)
 • Strafrechtpleging in de Gedigitaliseerde Samenleving (master)
 • CPP (Certified Professional Program) Certified IT Security Engineer (commerciële opleiding)

Aan de Radboud Universiteit worden de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • Web Security (bachelor)
 • Software Analysis

 

STAGE- EN AFSTUDEERBEGELEIDING

Medewerkers van het Cyber Science Center begeleiden tevens afstudeerders en stagiairs op zowel bachelor- als masterniveau.

Lopende studentonderzoeken

 • Lisa van der Ploeg: Het onderzoek van Lisa gaat over een juridische toets van de social media richtlijnen van de politie, gericht op de verspreiding van (persoons)gegevens op social media, aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 • Sanne Riemersma: Als derdejaars stagiaire Integrale Veiligheid doet Sanne onderzoek naar de succes- en faalfactoren van een samenwerking tussen politie en studenten op het gebied van het in kaart brengen en verstoren van cybercriminele verdienmodellen.
 • Kim Zijlstra: Kim doet onderzoek naar de zorgplicht van koop- en verkoopplatforms jegens slachtoffers van internationale aankoopfraude. In hoeverre hebben online koop- en verkoopplatforms een zorgplicht jegens particulieren in Nederland, die online hebben besteld en betaald, maar het product/de dienst nooit geleverd krijgen vanuit het buitenland? 

Afgeronde studentonderzoeken