• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Het Cyber Science Center draagt bij aan onderwijsontwikkeling op zowel HBO- als WO-niveau.

ONDERWIJS

Aan NHL Stenden Hogeschool worden binnen de Thorbecke Academie de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • keuzevak Cybersafety (bachelor, jaar 2)
 • minor Safety in a Digitized Society (bachelor, jaar 3)
 • minor Rechtshandhaving in een Gedigitaliseerde Samenleving (bachelor, jaar 4)
 • Governance and Law in Digital Society (master, in ontwikkeling)
 • Cybersafety is tevens een afstudeerrichting binnen de bachelor opleiding Integrale Veiligheid

Aan de Open Universiteit worden de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • Security en IT (bachelor)
 • Software Security (master)
 • Strafrechtpleging in de Gedigitaliseerde Samenleving (master)
 • CPP (Certified Professional Program) Certified IT Security Engineer (commerciële opleiding)

Aan de Radboud Universiteit worden de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • Web Security (bachelor)
 • Software Analysis

 

STAGE- EN AFSTUDEERBEGELEIDING

Medewerkers van het Cyber Science Center begeleiden tevens afstudeerders en stagiairs op zowel bachelor- als masterniveau.

Lopende studentonderzoeken

 • Begin 2018 starten de nieuwe studentonderzoeken. 

Afgeronde studentonderzoeken