• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Het Cyber Science Center draagt bij aan onderwijsontwikkeling op zowel HBO- als WO-niveau.

ONDERWIJS

Aan NHL Hogeschool worden de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • keuzevak Cybersafety (bachelor, jaar 2)
 • minor Safety in a Digitized Society (bachelor, jaar 3)
 • minor Rechtshandhaving in een Gedigitaliseerde Samenleving (bachelor, jaar 4)
 • Governance and Law in Digital Society (master, in ontwikkeling)
 • Cybersafety is tevens een afstudeerrichting binnen de bachelor opleiding Integrale Veiligheid

Aan de Open Universiteit worden de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • Security en IT (bachelor)
 • Software Security (master)
 • Strafrechtpleging in de Gedigitaliseerde Samenleving (master)
 • CPP (Certified Professional Program) Certified IT Security Engineer (commerciële opleiding)

Aan de Radboud Universiteit worden de volgende onderwijsmodules verzorgd:

 • Web Security (bachelor)
 • Software Analysis

 

STAGE- EN AFSTUDEERBEGELEIDING

Medewerkers van het Cyber Science Center begeleiden tevens afstudeerders en stagiairs op zowel bachelor- als masterniveau.

Lopende studentonderzoeken

 • Toepasbaarheid van huidige opsporingswetgeving op het Dark Web (Ghislaine Ras)
 • Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de voorwaarden van het online betrekken van jongeren bij politiewerk (Irene Hovenga)
 • “ANPR-use and fundamental rights” (ANPR) (Ayla Bosma)
 • “Encryption and fundamental rights” (PDTOR) (Gerben Wijnstra)
 • “The level of digital knowledge among police detectives” (Level Up!) (Thijs van Valkengoed)
 • “Teenage Crime Fighters on the Internet: wellbeing of youth” (Doutsen van der Ploeg)
 • “Police presence in online communities for youth: legal aspects” (Stefan van Egmond)

Afgeronde studentonderzoeken