• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Willem Bantema - Senior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Willem Bantema - Senior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Willem Bantema, PhD (1984), is sinds 2017 werkzaam als docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety.  Hoe kan het openbaar bestuur of andere partijen buiten de politie om bijdragen aan veiligheid en aan de preventie van digitale onveiligheid? Dr. Willem Bantema van de onderzoeksgroep Cybersafety richt zich nadrukkelijk op deze vragen. Recentelijk publiceerde hij het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’ dat gebaseerd is op een brede verkenning over de bestuurlijke rol van burgemeesters in cyberspace.  “Na mijn studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (afstudeerrichting…

Maike Berkenpas - Junior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Maike Berkenpas - Junior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Sinds december 2020 is Maike (1996) werkzaam als junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep. In de zomer van 2020 is zij afgestudeerd aan de NHL Stenden Hogeschool. Hier heeft ze de opleiding Integrale Veiligheid gevolgd en is zich vanaf het derde jaar gaan specialiseren op het gebied van Cybersafety. Zij heeft zich vooral gefocust op de preventie van cybercrime. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd waarbij zij een rol heeft gespeeld en nieuwe kennis heeft opgedaan. Bijvoorbeeld een onderzoek naar het inzetten van een Electronic-Boa bij de afdeling Toezicht & Handhaving van een gem…

Jildau Borwell - PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Jildau Borwell - PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Jildau Borwell MSc (1988) is sinds december 2018 als buitenpromovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de impact van cybercrimedelicten op slachtoffers en de betekenis hiervan voor de rol van de politie. De keuze voor het onderwerp vloeit onder andere voort uit de informatiebehoefte van het programma Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie.

In 2011 rondde Jildau haar master Sociologie af aan de Rijksuniversiteit Groningen, met Criminaliteit en Veiligheid als specialisatie. Hierna heeft zij de opleiding tot Politiekundige B…

Sander Ebbers – PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Sander Ebbers – PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Sander Ebbers, MSc (1989) is werkzaam als docent-onderzoeker en promovendus bij NHL Stenden en het Cyber Science Center. In januari 2015 rondde hij zijn master Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie af aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarna is hij 5 jaar werkzaam geweest als organisatieadviseur in de cybersecurity. In zijn tijd als organisatieadviseur heeft hij in opdracht van diverse bedrijven bewustwordings- en gedragsveranderingsprogramma’s uitgevoerd op het gebied van cybersecurity en privacy. Binnen de onderzoeksgroep doet Sander onderzoek naar hoe menselijk gedrag een or…

Bram Emmen - PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Bram Emmen - PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Bram Emmen MSc (1986) is sinds 2017 als promovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. In 2016 rondde hij zijn master Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af met zijn scriptie over de mogelijkheden en risico’s van big data-analyse voor de criminaliteitspreventie. Hiernaast verdedigde hij zijn scriptie in Porto (Universidade do Porto) tijdens een internationaal criminologie congres waar het onderzoek met distinction werd beoordeeld. Bram verricht als promovendus onderzoek binnen het multidisciplinaire internationale onderzoeksproject “Police Detectives on the Tor-netwo…

Jurjen Jansen – Senior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Jurjen Jansen – Senior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Dr. Jurjen Jansen (1983) is als senior onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety waar hij sinds 2010 werkzaam is. Jurjen houdt zich nadrukkelijk bezig met vraagstukken over digitale weerbaarheid van mens en organisatie. Zijn onderzoeksinteresse omvat menselijke aspecten van informatiebeveiliging, cybercriminaliteit, slachtofferschap, mens-computer interactie en gedragsverandering. In 2018 promoveerde Jurjen op het gebied van ‘behavioural information security’ aan de Open Universiteit. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het versterken van de digitale weerbaarheid van eindgeb…

Joyce Kerstens - Associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue)

Joyce Kerstens - Associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue)

Joyce Kerstens (1965) is Associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue) en houdt zich bezig met cybercrime en trends in digitalisering, de inzet van digitale technologie door politie en partners en met innovatieve vormen van burgerparticipatie in het kader van de opsporing. Het Associate lectoraat maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en Politieacademie. Joyce Kerstens is socioloog met een focus op de betekenis van een technology-driven en data-driven omgeving voor de mens, c.q. de gebruiker. Joyce is in 2015 gepromoveerd aan de rech…

Saskia Westers - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Saskia Westers - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Saskia Westers (1991) is sinds 2018 werkzaam als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool. In 2017 heeft zij de masters Rechtspsychologie aan de Maastricht Universiteit en Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Saskia heeft onder andere onderzoek uitgevoerd naar getuigenverklaringen van kinderen en voedselzekerheid van (ex-) gedetineerden. Als werknemer bij de ING Fraude detectie heeft zij praktijkervaring opgedaan in het opsporen en aanpakken van cybercriminaliteit in de financiële sector. Vanuit deze achtergrond zal zij bijdragen aan n…

Wouter Stol – Lector Cybersafety en bijzonder hoogleraar Politiestudies

Wouter Stol – Lector Cybersafety en bijzonder hoogleraar Politiestudies

Wouter Stol werkte bij de politie in Amsterdam (1981-1992) en studeerde sociologie( UvA, 1984-1989). Hij promoveerde op ‘Politie-optreden en Informatie­tech­no­lo­gie’ (VU, 1996). Sinds 1995 geeft hij leiding aan een onderzoeksgroep, achtereenvolgens bij politieadviescentrum In-pact (1995-2000), de Politieacademie (2000-2004) en de NHL (2004-heden). Hoofdlijn in zijn onderzoek en publicaties sinds 1985 is rechtshandhaving en  nieuwe technologie, sinds ongeveer 1998 toegespitst op digtitalisering en cybercrime. Wouter is momenteel lector Cybersafety aan NHL Stenden en Politie­aca­demie en bijz…

Litska Strikwerda – Universitair docent faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen

Litska Strikwerda – Universitair docent faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen

Litska Strikwerda (1983) is werkzaam als Universitair Docent aan de Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Daar verzorgt zij onderwijs en onderzoek op het metajuridisch vlak, o.a. op het gebied van cybcercrime. Litska studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en Toegepaste Ethiek aan de Noorse Technisch-Natuurwetenschappelijke Universiteit (NTNU). Zij was eerder werkzaam aan de Universiteit Utrecht, de Universiteit Twente en Loyola University (Chicago, Verenigde Staten). In 2014 promoveerde zij op haar proefschrift getiteld “Virtual Acts, Real Crimes? A legal-…

Suzanna Twickler - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Suzanna Twickler - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Op dit moment ben ik docent en onderzoeker recht en beleid bij NHLStenden Hogeschool Leeuwarden, waar ik studenten met name onderzoeksvaardigheden leer in het laatste jaar van hun studie HBO Rechten bij hun praktijkgerichte juridisch onderzoek. Ik heb een juridisch- bestuurlijke achtergrond. Ik heb op HBO- niveau bestuurswetenschappen gestudeerd en op academisch niveau rechten afgerond. Ik heb ca. 25 jaar voor diverse overheden gewerkt. In een aantal van deze banen heb ik onderzoek verricht. Mijn juridische specialiteit is het natte milieu en specifiek de handhaving ervan. Met deze laatste sp…

Harald Vranken – Universitair hoofddocent faculteit Management, Science & Technology

Harald Vranken – Universitair hoofddocent faculteit Management, Science & Technology

Dr. ir. Harald Vranken (1969) is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Open Universiteit (vakgroep Informatica) en de Radboud Universiteit (sectie Digital Security). In onderwijs en onderzoek houdt hij zich met name bezig met technische aspecten van security. Hij is docent van cursussen op gebied van IT security, software security en web security. In onderzoek werkt hij samen met afstudeerders en promovendi aan security van online bankieren, virtuele labs voor het uitvoeren van security experimenten, software security, web security, botnet detectie, resilience van netwerken en governan…

Trijntje Völlink – Universitair docent faculteit Psychologie

Trijntje Völlink – Universitair docent faculteit Psychologie

Sinds 2003 werk ik als Universitair Docent bij de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen (PenOw) van de Open Universiteit. Daar werk ik met name aan cursus ontwikkeling voor de Bachelor en de Master en aan de begeleiding van studenten van (Gezondheids-)psychologie. Wat betreft het onderzoek ben ik de afgelopen tien jaar samen met mijn collega Francine Dehue actief geweest in het doen van onderzoek naar cyberpesten. Naast diverse internationale publicaties en bijdrages aan congressen was ik samen met Francine Dehue in 2013 gast redacteur van een speciale uitgave van the Journal of Com…

Christianne de Poot – Lector Forensisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Criminalistiek

Christianne de Poot – Lector Forensisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Criminalistiek

Christianne de Poot (1966) is linguïst en psycholoog. Ze studeerde in 1990 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Haar proefschrift werd bekroond met de ASPO-dissertatieprijs. Sindsdien verricht en begeleidt ze empirisch en experimenteel onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde misdaad, cybercrime en jihadistisch terrorisme. Christianne is gespecialiseerd in het verrichten van empirisch en experimenteel…

Nicolien Kop – Lector Recherchekunde & Criminaliteitsbeheersing

Nicolien Kop – Lector Recherchekunde & Criminaliteitsbeheersing

Nicolien Kop is psycholoog en sinds 2010 lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan de Politieacademie te Apeldoorn. Sinds begin jaren negentig doet zij op breed terrein onderzoek bij en naar de politie, waarvan de afgelopen veertien jaar specifiek binnen de opsporing. Hierover publiceert zij regelmatig artikelen, boeken en rapporten. Voorheen werkte zij als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael. In 2012 sprak zij haar lectorale rede uit: Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing. Verder is Nicolien als copromotor…

Rogier de Groot - PhD-researcher lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit

Rogier de Groot - PhD-researcher lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit

Mr. Rogier de Groot MSc. (1980) is promotieonderzoeker bij het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit. In 2007 studeerde hij af als criminoloog en in 2009 als strafrechtjurist aan de Universiteit Leiden. Van 2008 tot en met 2010 was Rogier verbonden aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Sinds 2010 werkt hij als docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden. Als onderzoeker binnen het lectoraat werkte Rogier mee aan het onderzoek ‘Onbeperkt toegang tot recht?’, een onderzoek rond slachtofferschap van mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Hierna…