• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Willem Bantema - Senior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Willem Bantema - Senior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Willem Bantema, PhD (1984), is sinds 2017 werkzaam als docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety.  Hoe kan het openbaar bestuur of andere partijen buiten de politie om bijdragen aan veiligheid en aan de preventie van digitale onveiligheid? Dr. Willem Bantema van het lectoraat Cybersafety richt zich nadrukkelijk op deze vragen. Recentelijk publiceerde hij het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’ dat gebaseerd is op een brede verkenning over de bestuurlijke rol van burgemeesters in cyberspace.  “Na mijn studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (afstudeerrichting kwant…

Marja Blok - Officemanager onderzoeksgroep Cybersafety

Marja Blok - Officemanager onderzoeksgroep Cybersafety

Marja Blok is sinds 2010 als officemanager verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. Ze houdt van regelen, organiseren en plannen. U krijgt haar als eerste aan de telefoon. Ze houdt van een persoonlijke benadering en vindt het belangrijk dat u zich op een vriendelijke en correctie manier behandeld voelt. Verder vindt Marja het belangrijk om goed te weten wat er allemaal speelt en om snel te kunnen schakelen. Als allround-officemanager is het haar doel om alles soepel te laten verlopen.

Jildau Borwell - Buitenpromovendus

Jildau Borwell - Buitenpromovendus

Jildau Borwell MSc (1988) is sinds december 2018 als buitenpromovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de impact van cybercrimedelicten op slachtoffers en de betekenis hiervan voor de politietaak. De keuze voor het onderwerp vloeit onder andere voort uit de informatiebehoefte van het programma Digitalisering en Cybercrime van de nationale politie. In 2011 rondde Jildau haar master Sociologie af aan de Rijksuniversiteit Groningen, met Criminaliteit en Veiligheid als specialisatie. Hierna heeft zij de opleiding tot Politiekundige Bachelo…

Sander Ebbers – PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Sander Ebbers – PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Sander Ebbers, MSc (1989) is sinds juni 2018 werkzaam als promovendus bij de onderzoeksgroep Cybersafety. In januari 2015 rondde hij zijn master Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie af aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Na zijn studie is hij gaan werken als organisatieadviseur bij Insite Security (NB: vanaf 1 juli heeft Insite Security een nieuwe naam: Qbit). In opdracht van diverse bedrijven voert Sander bewustwordingsprogramma’s op het gebied van cyber security en privacy uit. Deze projecten zijn bedoeld om het risicobesef bij medewerkers te verhogen zodat zij cyberrisico’s l…

Marko van Eekelen – Hoogleraar faculteit Informatica

Marko van Eekelen – Hoogleraar faculteit Informatica

Prof. Dr. Marko van Eekelen is Professor for Software Technology at the Faculty of Management, Science and Technology of the Open University of the Netherlands (OUNL), chairing the department of Computer Science. Furthermore, he is programme leader of the OU Software Engineering Master: a top quality Master of Science ranking first in National Student Enquiries evaluations. He is also affiliated with the Radboud University in Nijmegen as a member of the Digital Security department. He has ample experience in transfer of academic knowledge as the Scientific Director of the Nijmegen Laboratory…

Bram Emmen - PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Bram Emmen - PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Bram Emmen MSc (1986) is sinds 2017 als promovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. In 2016 rondde hij zijn master Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af met zijn scriptie over de mogelijkheden en risico’s van big data-analyse voor de criminaliteitspreventie. Hiernaast verdedigde hij zijn scriptie in Porto (Universidade do Porto) tijdens een internationaal criminologie congres waar het onderzoek met distinction werd beoordeeld. Bram verricht als promovendus onderzoek binnen het multidisciplinaire internationale onderzoeksproject “Police Detectives on the Tor-netwo…

Rogier de Groot - PhD-researcher lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit

Rogier de Groot - PhD-researcher lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit

Mr. Rogier de Groot MSc. (1980) is promotieonderzoeker bij het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit. In 2007 studeerde hij af als criminoloog en in 2009 als strafrechtjurist aan de Universiteit Leiden. Van 2008 tot en met 2010 was Rogier verbonden aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Sinds 2010 werkt hij als docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden. Als onderzoeker binnen het lectoraat werkte Rogier mee aan het onderzoek ‘Onbeperkt toegang tot recht?’, een onderzoek rond slachtofferschap van mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Hierna…

Jurjen Jansen – PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Jurjen Jansen – PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Jurjen Jansen MSc (1983) is als promovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. Per 1 juli 2013 is Jurjen gestart met een promotieonderzoek dat onderdeel is van het Kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer, een samenwerkingsverband tussen de bancaire sector, de Politieacademie en de Nationale Politie. Zijn promotieonderzoek richt zich op het versterken van online weerbaarheid van eindgebruikers. Daarnaast begeleidt hij studenten bij het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek.   Jurjen is sinds 2010 werkzaam voor de onderzoeksgroep Cybersafety. Als onderzoeker werkte hij me…

Joyce Kerstens - Associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue)

Joyce Kerstens - Associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue)

Joyce Kerstens (1965) is Associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue) en houdt zich bezig met cybercrime en trends in digitalisering, de inzet van digitale technologie door politie en partners en met innovatieve vormen van burgerparticipatie in het kader van de opsporing. Het Associate lectoraat maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en Politieacademie. Joyce Kerstens is socioloog met een focus op de betekenis van een technology-driven en data-driven omgeving voor de mens, c.q. de gebruiker. Joyce is in 2015 gepromoveerd aan de rech…

Nicolien Kop – Lector Recherchekunde & Criminaliteitsbeheersing

Nicolien Kop – Lector Recherchekunde & Criminaliteitsbeheersing

Nicolien Kop is psycholoog en sinds 2010 lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan de Politieacademie te Apeldoorn. Sinds begin jaren negentig doet zij op breed terrein onderzoek bij en naar de politie, waarvan de afgelopen veertien jaar specifiek binnen de opsporing. Hierover publiceert zij regelmatig artikelen, boeken en rapporten. Voorheen werkte zij als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael. In 2012 sprak zij haar lectorale rede uit: Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing. Verder is Nicolien als copromotor…

Christianne de Poot – Lector Forensisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Criminalistiek

Christianne de Poot – Lector Forensisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Criminalistiek

Christianne de Poot (1966) is linguïst en psycholoog. Ze studeerde in 1990 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Haar proefschrift werd bekroond met de ASPO-dissertatieprijs. Sindsdien verricht en begeleidt ze empirisch en experimenteel onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde misdaad, cybercrime en jihadistisch terrorisme. Christianne is gespecialiseerd in het verrichten van empirisch en experimenteel…

Wouter Stol – Lector Cybersafety en bijzonder hoogleraar Politiestudies

Wouter Stol – Lector Cybersafety en bijzonder hoogleraar Politiestudies

Wouter Stol werkte bij de politie in Amsterdam (1981-1992) en studeerde sociologie( UvA, 1984-1989). Hij promoveerde op ‘Politie-optreden en Informatie­tech­no­lo­gie’ (VU, 1996). Sinds 1995 geeft hij leiding aan een onderzoeksgroep, achtereenvolgens bij politieadviescentrum In-pact (1995-2000), de Politieacademie (2000-2004) en de NHL (2004-heden). Hoofdlijn in zijn onderzoek en publicaties sinds 1985 is rechtshandhaving en  nieuwe technologie, sinds ongeveer 1998 toegespitst op digtitalisering en cybercrime. Wouter is momenteel lector Cybersafety aan NHL Stenden en Politie­aca­demie en bijz…

Litska Strikwerda – Universitair docent faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen

Litska Strikwerda – Universitair docent faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen

Litska Strikwerda (1983) is werkzaam als Universitair Docent aan de Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Daar verzorgt zij onderwijs en onderzoek op het metajuridisch vlak, o.a. op het gebied van cybcercrime. Litska studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en Toegepaste Ethiek aan de Noorse Technisch-Natuurwetenschappelijke Universiteit (NTNU). Zij was eerder werkzaam aan de Universiteit Utrecht, de Universiteit Twente en Loyola University (Chicago, Verenigde Staten). In 2014 promoveerde zij op haar proefschrift getiteld “Virtual Acts, Real Crimes? A legal-…

Suzanna Twickler - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Suzanna Twickler - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Suzanna Twickler is docent Recht en Beleid bij NHL Stenden Hogeschool, waar zij studenten begeleidt bij onderzoek in het laatste jaar van hun studie HBO Rechten. Suzanna heeft een juridisch-bestuurlijke achtergrond: ze heeft op HBO niveau Bestuurswetenschappen gestudeerd en op academisch niveau een studie Rechten afgerond. Circa 25 jaar heeft ze voor diverse overheden gewerkt.  Haar juridische specialiteit is het natte milieu en specifiek ruimtelijke ordening op zee en handhaving. Met deze laatste specialiteit levert ze een bijdrage aan het project “Burgemeester in Cyberspace” van de onderzoe…

Mirjam Uenk - Onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Mirjam Uenk - Onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Mirjam Uenk (1976) werkt sinds januari 2019 als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie. Mirjam studeerde Sociaal en Culturele Wetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam, 2002), richting Cultuur, Organisatie en Management. Zij begon haar loopbaan als onderzoeker in het leefbaarheid- en veiligheidsdomein. Daarna is zij ruim 13 jaar werkzaam geweest in diverse functies op verschillende beleidsterreinen binnen de politie, waarvan lange tijd in de werkvelden jeugd, huiselijk- en eergerelateerd geweld. Vanuit deze achtergrond zal zij bijdrag…

Trijntje Völlink – Universitair docent faculteit Psychologie

Trijntje Völlink – Universitair docent faculteit Psychologie

Sinds 2003 werk ik als Universitair Docent bij de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen (PenOw) van de Open Universiteit. Daar werk ik met name aan cursus ontwikkeling voor de Bachelor en de Master en aan de begeleiding van studenten van (Gezondheids-)psychologie. Wat betreft het onderzoek ben ik de afgelopen tien jaar samen met mijn collega Francine Dehue actief geweest in het doen van onderzoek naar cyberpesten. Naast diverse internationale publicaties en bijdrages aan congressen was ik samen met Francine Dehue in 2013 gast redacteur van een speciale uitgave van the Journal of Com…

Harald Vranken – Universitair hoofddocent faculteit Management, Science & Technology

Harald Vranken – Universitair hoofddocent faculteit Management, Science & Technology

Dr. ir. Harald Vranken (1969) is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Open Universiteit (vakgroep Informatica) en de Radboud Universiteit (sectie Digital Security). In onderwijs en onderzoek houdt hij zich met name bezig met technische aspecten van security. Hij is docent van cursussen op gebied van IT security, software security en web security. In onderzoek werkt hij samen met afstudeerders en promovendi aan security van online bankieren, virtuele labs voor het uitvoeren van security experimenten, software security, web security, botnet detectie, resilience van netwerken en governan…

Saskia Westers - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Saskia Westers - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Saskia Westers (1991) is sinds 2018 werkzaam als junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool. In 2017 heeft zij de masters Rechtspsychologie aan de Maastricht Universiteit en Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Saskia heeft onder andere onderzoek uitgevoerd naar getuigenverklaringen van kinderen en voedselzekerheid van (ex-) gedetineerden. Als werknemer bij de ING Fraude detectie heeft zij praktijkervaring opgedaan in het opsporen en aanpakken van cybercriminaliteit in de financiële sector. Vanuit deze achtergrond zal zij bijdrage…

Renske Zuurveen – docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Renske Zuurveen – docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Renske Zuurveen MSc LLM (1987) werkt sinds 2013 als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety. In 2009 rondde zij de studie Psychologie met als specialisatie Rechtspsychologie af aan Maastricht University. Aansluitend heeft zij de master Strafrecht en Criminologie afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Renske heeft bij het Openbaar Ministerie onder andere onderzoek verricht naar online identiteitsfraude. Voor de onderzoeksgroep heeft ze onderzoek uitgevoerd naar slachtofferschap van cybercrime onder MKB-bedrijven en ZZP’ers. Recent schreef zij diverse handreikingen en ontwikkelde e…