• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Willem Bantema - Senior onderzoeker lectoraat Cybersafety

Willem Bantema - Senior onderzoeker lectoraat Cybersafety

Willem Bantema, PhD (1984), is sinds 2017 werkzaam als docent-onderzoeker aan het lectoraat Cybersafety. In 2010 rondde hij zijn studie sociologie af met de master ‘kwantitatief beleidsonderzoek’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2011 startte hij met een empirisch promotieonderzoek bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat op 9 juni 2016 met succes werd verdedigd. Zijn proefschrift is getiteld: 'Cafés in opstand: Een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door caféhouders'. Vanaf mei 2015 was Willem werkzaam als senior onderzoeker …

Marja Blok - Officemanager lectoraat Cybersafety

Marja Blok - Officemanager lectoraat Cybersafety

Marja Blok is sinds 2010 als officemanager verbonden aan het lectoraat Cybersafety. Ze houdt van regelen, organiseren en plannen. Als spin in het web, voelt zij zich hier dan ook als een vis in het water. U krijgt haar als eerste aan de telefoon. Ze houdt van een persoonlijke benadering en vindt het belangrijk dat u zich op een vriendelijke en correctie manier behandeld voelt. Verder vindt Marja het belangrijk om goed te weten wat er allemaal speelt en om snel te kunnen schakelen. Als allround-officemanager is het haar doel om alles soepel te laten verlopen.

Sanne Boes – PhD-researcher lectoraat Cybersafety

Sanne Boes – PhD-researcher lectoraat Cybersafety

Sanne Boes (1987) is docent-onderzoeker bij het lectoraat Cybersafety. In 2010 rondde zij de studie criminologie aan de Universiteit Leiden af, waarna zij in 2011 als onderzoeker aan de slag ging bij het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde van de Politieacademie. Daar heeft zij onder andere geparticipeerd in een onderzoek naar de waarde van anonieme meldingen voor de opsporing. In april 2012 is zij in dienst getreden van  het lectoraat Cybersafety. Als buitenpromovenda van de Open Universiteit werkt zij onder supervisie van prof. dr. Wouter Stol en prof. mr. dr. Evert Stam…

Marko van Eekelen – Hoogleraar faculteit Informatica

Marko van Eekelen – Hoogleraar faculteit Informatica

Prof. Dr. Marko van Eekelen is Professor for Software Technology at the Faculty of Management, Science and Technology of the Open University of the Netherlands (OUNL), chairing the department of Computer Science. Furthermore, he is programme leader of the OU Software Engineering Master: a top quality Master of Science ranking first in National Student Enquiries evaluations. He is also affiliated with the Radboud University in Nijmegen as a member of the Digital Security department. He has ample experience in transfer of academic knowledge as the Scientific Director of the Nijmegen Laboratory …

Rogier de Groot - PhD-researcher lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit

Rogier de Groot - PhD-researcher lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit

Mr. Rogier de Groot MSc. (1980) is promotieonderzoeker bij het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit. In 2007 studeerde hij af als criminoloog en in 2009 als strafrechtjurist aan de Universiteit Leiden. Van 2008 tot en met 2010 was Rogier verbonden aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Sinds 2010 werkt hij als docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden. Als onderzoeker binnen het lectoraat werkte Rogier mee aan het onderzoek ‘Onbeperkt toegang tot recht?’, een onderzoek rond slachtofferschap van mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Hierna…

Jurjen Jansen – PhD-researcher lectoraat Cybersafety

Jurjen Jansen – PhD-researcher lectoraat Cybersafety

Jurjen Jansen MSc (1983) is als promovendus verbonden aan het lectoraat Cybersafety. Per 1 juli 2013 is Jurjen gestart met een promotieonderzoek dat onderdeel is van het Kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer, een samenwerkingsverband tussen de bancaire sector, de Politieacademie en de Nationale Politie. Zijn promotieonderzoek richt zich op het versterken van online weerbaarheid van eindgebruikers. Daarnaast begeleidt hij studenten bij het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek.   Jurjen is sinds 2010 werkzaam voor het lectoraat Cybersafety. Als onderzoeker werkte hij mee aan proj…

Joyce Kerstens – Senior onderzoeker lectoraat Cybersafety

Joyce Kerstens – Senior onderzoeker lectoraat Cybersafety

Joyce Kerstens (1965) is sociologe en heeft ruim 20 jaar onderzoekservaring op het gebied van beleid, bestuur, onderwijs en veiligheid. Zij werkte onder andere bij beleidsadviesbureau B&A in Den Haag en bij het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanaf 2005 werkt Joyce bij het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie. Daar heeft zij zich gespecialiseerd als onderzoeker van veiligheidsvraagstukken in een digitaliserende samenleving. Ook geeft ze onderwijs op het gebied van criminologie en cybersafety. Joyce is in 2015 gepromoveerd aan de r…

Nicolien Kop – Lector Recherchekunde & Criminaliteitsbeheersing

Nicolien Kop – Lector Recherchekunde & Criminaliteitsbeheersing

Nicolien Kop is psycholoog en sinds 2010 lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan de Politieacademie te Apeldoorn. Sinds begin jaren negentig doet zij op breed terrein onderzoek bij en naar de politie, waarvan de afgelopen veertien jaar specifiek binnen de opsporing. Hierover publiceert zij regelmatig artikelen, boeken en rapporten. Voorheen werkte zij als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael. In 2012 sprak zij haar lectorale rede uit: Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing. Verder is Nicolien als copromotor…

Christianne de Poot – Lector Forensisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Criminalistiek

Christianne de Poot – Lector Forensisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Criminalistiek

Christianne de Poot (1966) is linguïst en psycholoog. Ze studeerde in 1990 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Haar proefschrift werd bekroond met de ASPO-dissertatieprijs. Sindsdien verricht en begeleidt ze empirisch en experimenteel onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde misdaad, cybercrime en jihadistisch terrorisme. Christianne is gespecialiseerd in het verrichten van empirisch en experimenteel…

Wouter Stol – Lector Cybersafety en bijzonder hoogleraar Politiestudies

Wouter Stol – Lector Cybersafety en bijzonder hoogleraar Politiestudies

Wouter Stol werkte bij de politie in Amsterdam (1981-1992) en studeerde sociologie( UvA, 1984-1989). Hij promoveerde op ‘Politie-optreden en Informatie­tech­no­lo­gie’ (VU, 1996). Sinds 1995 geeft hij leiding aan een onderzoeksgroep, achtereenvolgens bij politieadviescentrum In-pact (1995-2000), de Politieacademie (2000-2004) en de NHL (2004-heden). Hoofdlijn in zijn onderzoek en publicaties sinds 1985 is rechtshandhaving en  nieuwe technologie, sinds ongeveer 1998 toegespitst op digtitalisering en cybercrime. Wouter is momenteel lector Cybersafety aan NHL en Politie­aca­demie en bijzonder ho…

Litska Strikwerda – Universitair docent faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen

Litska Strikwerda – Universitair docent faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen

Litska Strikwerda (1983) is werkzaam als Universitair Docent aan de Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Daar verzorgt zij onderwijs en onderzoek op het metajuridisch vlak, o.a. op het gebied van cybcercrime. Litska studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en Toegepaste Ethiek aan de Noorse Technisch-Natuurwetenschappelijke Universiteit (NTNU). Zij was eerder werkzaam aan de Universiteit Utrecht, de Universiteit Twente en Loyola University (Chicago, Verenigde Staten). In 2014 promoveerde zij op haar proefschrift getiteld “Virtual Acts, Real Crimes? A legal-…

Suzanna Twickler - docent/onderzoeker lectoraat Cybersafety

Suzanna Twickler - docent/onderzoeker lectoraat Cybersafety

Suzanna Twickler is docent Recht en Beleid bij NHL Hogeschool, waar zij studenten begeleidt bij onderzoek in het laatste jaar van hun studie HBO Rechten. Suzanna heeft een juridisch-bestuurlijke achtergrond: ze heeft op HBO niveau Bestuurswetenschappen gestudeerd en op academisch niveau een studie Rechten afgerond. Circa 25 jaar heeft ze voor diverse overheden gewerkt.  Haar juridische specialiteit is het natte milieu en specifiek ruimtelijke ordening op zee en handhaving. Met deze laatste specialiteit levert ze een bijdrage aan het project “Burgemeester in Cyberspace” van het lectoraat Cyber…

Trijntje Völlink – Universitair docent faculteit Psychologie

Trijntje Völlink – Universitair docent faculteit Psychologie

Sinds 2003 werk ik als Universitair Docent bij de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen (PenOw) van de Open Universiteit. Daar werk ik met name aan cursus ontwikkeling voor de Bachelor en de Master en aan de begeleiding van studenten van (Gezondheids-)psychologie. Wat betreft het onderzoek ben ik de afgelopen tien jaar samen met mijn collega Francine Dehue actief geweest in het doen van onderzoek naar cyberpesten. Naast diverse internationale publicaties en bijdrages aan congressen was ik samen met Francine Dehue in 2013 gast redacteur van een speciale uitgave van the Journal of Com…

Harald Vranken – Universitair hoofddocent faculteit Management, Science & Technology

Harald Vranken – Universitair hoofddocent faculteit Management, Science & Technology

Dr. ir. Harald Vranken (1969) is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Open Universiteit (vakgroep Informatica) en de Radboud Universiteit (sectie Digital Security). In onderwijs en onderzoek houdt hij zich met name bezig met technische aspecten van security. Hij is docent van cursussen op gebied van IT security, software security en web security. In onderzoek werkt hij samen met afstudeerders en promovendi aan security van online bankieren, virtuele labs voor het uitvoeren van security experimenten, software security, web security, botnet detectie, resilience van netwerken en governan…

Saskia Westers - docent/onderzoeker lectoraat Cybersafety

Saskia Westers - docent/onderzoeker lectoraat Cybersafety

Saskia Westers (1991) is sinds 2018 werkzaam als junior onderzoeker bij het lectoraat Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool. In 2017 heeft zij de masters Rechtspsychologie aan de Maastricht Universiteit en Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Saskia heeft onder andere onderzoek uitgevoerd naar getuigenverklaringen van kinderen en voedselzekerheid van (ex-) gedetineerden.

Renske Zuurveen – PhD-researcher lectoraat Cybersafety

Renske Zuurveen – PhD-researcher lectoraat Cybersafety

Renske Zuurveen MSc LLM (1987) werkt sinds 2013 als onderzoeker bij het lectoraat Cybersafety. In 2009 rondde zij de studie Psychologie met als specialisatie Rechtspsychologie af aan Maastricht University. Aansluitend heeft zij de master Strafrecht en Criminologie afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Renske heeft bij het Openbaar Ministerie onder andere onderzoek verricht naar online identiteitsfraude. Voor het lectoraat heeft ze een bijdrage geleverd aan het Jeugd & Cybersafety project en daarnaast onderzoek uitgevoerd naar slachtofferschap van cybercrime onder MKB-bedrijven en Z…