• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Joyce Kerstens - Associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue)

Joyce Kerstens (1965) is Associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue) en houdt zich bezig met cybercrime en trends in digitalisering, de inzet van digitale technologie door politie en partners en met innovatieve vormen van burgerparticipatie in het kader van de opsporing. Het Associate lectoraat maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en Politieacademie. Joyce Kerstens is socioloog met een focus op de betekenis van een technology-driven en data-driven omgeving voor de mens, c.q. de gebruiker.

Joyce is in 2015 gepromoveerd aan de rechtenfaculteit van de Open Universiteit op het proefschrift ‘Youth and Cybersafety: Youth being at risk and being a risk on the internet’. Recentelijk heeft Joyce onderzoeken afgerond naar de effecten van bodycams op politiewerk en naar de werking en waarde van ANPR. Ook heeft zij het pilot project Teenage Crime Fighters afgerond: een verkennend onderzoek naar de online inzet van jongeren door de politie bij de bestrijding van cybercrime. Momenteel wordt het pilot project Cracking the Criminal Mind uitgevoerd. Onderzoekers en experts van de politie werken hierin samen met digitaal vaardige jongeren om cybercriminele verdienmodellen in kaart te brengen. Dit gebeurt door middel van hackathons en binnen een online community waar casuïstiek wordt aangedragen en besproken.