Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2021 - Burgerparticipatie in de strijd tegen online seksuele uitbuiting op sociale media

Burgerparticipatie in de strijd tegen online seksuele uitbuiting op sociale media. Een onderzoek naar de mogelijkheden van burgerparticipatie om dit fenomeen aan te pakken.

Sociale-media is vandaag de dag niet meer weg te denken uit ons leven. Het ligt als een digitale deken over onze samenleving. Je ontkomt er bijna niet aan om er geen gebruik van te maken. Vrienden, familie, werknemers, maar ook bedrijven en instanties hebben sociale-mediaplatformen de afgelopen 10 jaar steeds meer omarmd. Ook binnen de criminaliteit wordt sociale-media steeds vaker een leidende factor. Van de vriend-in-noodfraude via WhatsApp tot aan Sextortion op Instagram. Ook de mensenhandel-vorm seksuele uitbuiting vindt plaats op sociale-media.

Er wordt binnen politieonderzoeken al jaren een stijging waargenomen van online seksuele uitbuiting op sociale-mediaplatformen. De populariteit van verschillende sociale-mediaplatformen draagt bij aan een snelle verspreiding onder gebruikers. Tevens zijn vele van deze platformen anoniem te gebruiken. Dit in combinatie met een gebrek aan online toezicht, maakt dit veiligheidsprobleem een prioriteit binnen de Nationale Politie.

Daarnaast verandert de maatschappij sterk. Enerzijds wordt de roep om veiligheid vanuit de burger steeds groter en anderzijds het vermogen van politie en overheid om daarin te voorzien steeds kleiner. Een middel om deze kloof tussen politie en burger te verkleinen is burgerparticipatie. Vanuit de gedachte dat een goede burger ook een actieve burger kan zijn is er binnen dit onderzoek gekeken welke mogelijkheden er zijn voor het inzetten van burgerparticipatie binnen de strijd tegen online seksuele uitbuiting op sociale mediaplatformen. Hoe kan de burger bijdragen aan een betere opsporing van de signalen. Van awareness creëren tot aan het in klein verband organiseren van hackathons. De mate dat de burger betrokken kan worden is op verschillende niveaus denkbaar.

Naar product

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag
aan Peter?
Stuur dan een email naar: peter.van.eeden@politie.nl