Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2020 - Benutten van digitale sporen

De aanleiding tot dit onderzoek is de vraag of 'kennistekort' wel een voldoende verklaring is voor het gesignaleerde achterblijven van het gebruik van digitaal bewijs. Het onderzoek heeft als doel om vast te stellen wat de achterliggende motieven en overwegingen van politiemensen zijn voor het al dan niet gebruiken van digitale sporen.

“Digitaal bewijs wordt misschien wel belangrijker dan DNA-bewijs” zei Hans Henseler, lector forensisch ICT aan de hogeschool van Leiden, in EenVandaag naar aanleiding van de recente vermissingszaak van Anne Faber. Met de telefoongegevens van Anne kon haar fietsroute in kaart worden gebracht en haar exacte locatie toen ze een selfie maakte. De aanleiding tot dit onderzoek is de vraag of kennistekort wel een voldoende verklaring is voor het gesignaleerde geringe gebruik van digitale sporen.

De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook: welke motieven en overwegingen hebben politiemensen voor het al dan niet gebruiken van digitale sporen en hoe kunnen deze bevindingen worden vertaald naar het verbeteren van de opsporingspraktijk? Dit is onderzocht door gebruik te maken van literatuuronderzoek, interviews en casusonderzoek. 

Naar product

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag
aan Renske?
Stuur dan een email naar: renske.zuurveen@nhlstenden.com