• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

APV 2.0

Steeds meer openbare ordeverstoringen beginnen online of worden online versterkt. Burgemeesters hebben veel bevoegdheden maar die worden vaak achteraf ingezet. Handhaving van online openbare ordeverstoringen vereist preventief online ingrijpen. In dit onderzoek wordt gekeken of de Algemene Plaatselijke Verordening daarvoor aanknopingspunten biedt. Daarmee zou de gereedschapskist van de gemeente/burgemeester versterkt kunnen worden.

Aanleiding
Door Covid-19 zijn de grenzen tussen online en offline steeds verder vergaan en worden de lokale en fysieke effecten van online-activiteiten steeds beter zichtbaar. Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met cybercrime en online aangejaagde openbare ordeverstoringen. Denk bijvoorbeeld aan de avondklokrellen of aan de verspreiding van desinformatie zoals in Bodegraven.

Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de effecten van online oproepen in de fysieke openbare orde maar hebben vooralsnog geen middelen om preventief op te treden anders dan bijvoorbeeld communicatie. Burgemeesters zijn dus niet bevoegd, maar wel verantwoordelijk. Recent is in onderzoek ‘Effectief lokaal bestuur in een digitaliserende samenleving’ (in opdracht van VNG) gesteld dat bestuurders als ook online bevoegdheden zouden moeten hebben om op te kunnen treden tegen ordeverstoringen. Wanneer daar niet in wordt verzien zullen burgemeesters hun positie in steeds verder digitaliserende samenleving en in lokaal veiligheidsbeleid verliezen.

Doel van het onderzoek
Met onderzoek naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen allicht de online mogelijkheden om preventief online in te grijpen worden vergroot. Eventuele juridische grenzen geven tevens inzicht in eventuele lacunes die landelijk door de wetgever opgelost moeten worden en voedt inhoudelijke discussie over dit thema.

Projectleider
dr. Willem Bantema

Projectteam
Suzanna Twickler, Annemarieke Broere en Sipke de Vries en Wouter Stol (NHL Stenden Hogeschool), Marietta Buitenhuis (AKD) en Karianne Albers (OU).
Er worden tevens studenten van HBOR betrokken via afstuderen en het Atelier IVK/ Recht.

Aanpak
Voor het onderzoek worden verschillende methoden ingezet. Zo worden opvattingen en relevante voorbeeldcasussen van 5 gemeenten uit regio IJsselland uitgevraagd met groepsinterviews, worden er interviews met experts uitgevoerd over juridische mogelijkheden/knelpunten en is er aandacht voor praktische uitvoerbaarheid van eventuele oplossingsrichtingen. Het belangrijkste en grootste deel van het onderzoek omvat een juridische analyse met aandacht voor jurisprudentie.

Projectpartners
Het onderzoek is een co-creatie tussen studenten, NHLS, AKD en OU en binnen NHL Stenden Hogeschool tussen Integrale Veiligheid, de onderzoeksgroep Cybersafety en HBO-Rechten.

Tijdspad
Oktober 2021 – Mei 2022