• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Christianne de Poot – Lector Forensisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Criminalistiek

Christianne de Poot (1966) is linguïst en psycholoog. Ze studeerde in 1990 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Haar proefschrift werd bekroond met de ASPO-dissertatieprijs. Sindsdien verricht en begeleidt ze empirisch en experimenteel onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde misdaad, cybercrime en jihadistisch terrorisme. Christianne is gespecialiseerd in het verrichten van empirisch en experimenteel sociaal wetenschappelijk onderzoek, en in het uitvoeren van taal- en tekstanalyses.

Christianne werkte na haar afstuderen achtereenvolgens bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, het Max Planck Institut für Psycholinguistik, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving  (NSCR) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC).

Momenteel is ze hoogleraar Criminalistiek bij de Vrije Universiteit Amsterdam, lector Forensisch Onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie en senior onderzoeker bij het WODC.