• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Willem Bantema - Senior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Willem Bantema, PhD (1984), is sinds 2017 werkzaam als docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety. 

Hoe kan het openbaar bestuur of andere partijen buiten de politie om bijdragen aan veiligheid en aan de preventie van digitale onveiligheid? Dr. Willem Bantema van de onderzoeksgroep Cybersafety richt zich nadrukkelijk op deze vragen. Recentelijk publiceerde hij het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’ dat gebaseerd is op een brede verkenning over de bestuurlijke rol van burgemeesters in cyberspace.

 “Na mijn studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (afstudeerrichting kwantitatiefs beleidsonderzoek) heb ik een promotieonderzoek uitgevoerd aan de Juridische Faculteit van de RUG waar de naleving en de handhaving van het rookverbod in cafés centraal stonden. Daarna was ik als postdoc betrokken bij het interdisciplinaire onderzoeksteam ‘Handhaving van Onderop’. Sinds 2017 werk ik voor het lectoraat Cybersafety waar naast het leiden van onderzoeksprojecten ook het begeleiden van studenten centraal staat.”

Bewustzijn en actie

Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is het versterken van digitale veiligheid door te kijken naar preventie van onveilige situaties en de rol van het openbaar bestuur daarbij. Na een moeizame start in 2013 blijkt dat er in 2018, mede door het uitkomen van ons onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’ een landelijke discussie over de rol van burgemeesters in cyberspace op gang is komen en er aan bewustzijn is gewonnen. Dat blijkt onder andere uit de grote aandacht in landelijke en regionale media en de goede contacten met partijen als de G40, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Bureau Regioburgemeesters, de VNG en CCV. Vervolgonderzoek is nodig om de rol en handelingsmogelijkheden voor burgemeesters bij dreigende (digitale) onveiligheid in kaart te brengen en tevens verkennend onderzoek te doen naar (in het verlengde) de rol van het Openbaar Ministerie bij digitale veiligheidsvraagstukken.