• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Willem Bantema - Senior onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Willem Bantema, PhD (1984), is sinds 2017 werkzaam als docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety. In 2010 rondde hij zijn studie sociologie af met de master ‘kwantitatief beleidsonderzoek’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2011 startte hij met een empirisch promotieonderzoek bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat op 9 juni 2016 met succes werd verdedigd. Zijn proefschrift is getiteld: 'Cafés in opstand: Een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door caféhouders'.

Vanaf mei 2015 was Willem werkzaam als senior onderzoeker binnen het interdisciplinaire onderzoeksteam ‘Handhaving van Onderop’ waarin de interactie tussen handhavers en uitkeringsgerechtigden centraal staat (zie www.handhavingvanonderop.nl) en waarbij hij zich richtte op de ontwikkeling van de landelijke enquête onder uitkeringsgerechtigden (TNS NIPO) en op het analyseren van onderzoeksgegevens. Zijn interesse in naleving, handhaving en methodologie komen tot uiting in zijn wetenschappelijke en populariserende publicaties, bij uiteenlopende bijdragen op verschillende (inter)nationale congressen en zijn diverse bijdragen aan het methodologieonderwijs aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit die achtergrond draagt hij bij aan lopende en nieuwe onderzoeken binnen de onderzoeksgroep Cybersafety. Daarnaast verzorgt hij methodologieonderwijs en begeleidt hij studenten bij hun afstudeerscriptie.