• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Nicolien Kop – Lector Recherchekunde & Criminaliteitsbeheersing

Nicolien Kop is psycholoog en sinds 2010 lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan de Politieacademie te Apeldoorn. Sinds begin jaren negentig doet zij op breed terrein onderzoek bij en naar de politie, waarvan de afgelopen veertien jaar specifiek binnen de opsporing. Hierover publiceert zij regelmatig artikelen, boeken en rapporten. Voorheen werkte zij als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael. In 2012 sprak zij haar lectorale rede uit: Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing. Verder is Nicolien als copromotor betrokken bij diverse promotietrajecten die bij de politie worden uitgevoerd op het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, kwetsbare verdachten bij de politie, mentale weerbaarheid binnen de opsporing en het gebruik van bedrijfsmodellen in de opsporing. De afgelopen vier jaar heeft zij in het Kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer geparticipeerd, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse banken, het Programma Aanpak Cybercrime van de Nederlandse politie en de kennisinstellingen NHL, Politieacademie en OU. Binnen de PA is zij verantwoordelijk voor de onderzoekslijnen ‘ondermijning’ en ‘technologie in de opsporing’.