• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wouter Stol – Lector Cybersafety en bijzonder hoogleraar Politiestudies

Wouter Stol werkte bij de politie in Amsterdam (1981-1992) en studeerde sociologie( UvA, 1984-1989). Hij promoveerde op ‘Politie-optreden en Informatie­tech­no­lo­gie’ (VU, 1996). Sinds 1995 geeft hij leiding aan een onderzoeksgroep, achtereenvolgens bij politieadviescentrum In-pact (1995-2000), de Politieacademie (2000-2004) en de NHL (2004-heden). Hoofdlijn in zijn onderzoek en publicaties sinds 1985 is rechtshandhaving en  nieuwe technologie, sinds ongeveer 1998 toegespitst op digtitalisering en cybercrime. Wouter is momenteel lector Cybersafety aan NHL Stenden en Politie­aca­demie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de OU. Hoofdthema’s in zijn werk zijn cybercrime, daderschap en slachtofferschap van cybercrime, en maatregelen tegen cybercrime (speciaal strafrechtspleging). Behalve met onderzoek houdt Wouter zich bezig met onderwijs en onderwijsontwikkeling op HBO- en WO-niveau. Thema’s waarnaar momenteel zijn aandacht uitgaat, zijn: ‘bestuurlijke veiligheidsmaatregelen in cyberspace’, ‘informatiegebruik door de politie’, ‘MKB en digitale veiligheid’, ‘jongeren en cybersafety’, ‘politie op het dark web’, ‘politieorganisatie en cybercrimebestrijding’.