• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Suzanna Twickler - docent/onderzoeker onderzoeksgroep Cybersafety

Suzanna Twickler is docent Recht en Beleid bij NHL Stenden Hogeschool, waar zij studenten begeleidt bij onderzoek in het laatste jaar van hun studie HBO Rechten. Suzanna heeft een juridisch-bestuurlijke achtergrond: ze heeft op HBO niveau Bestuurswetenschappen gestudeerd en op academisch niveau een studie Rechten afgerond. Circa 25 jaar heeft ze voor diverse overheden gewerkt. 

Haar juridische specialiteit is het natte milieu en specifiek ruimtelijke ordening op zee en handhaving. Met deze laatste specialiteit levert ze een bijdrage aan het project “Burgemeester in Cyberspace” van de onderzoeksgroep Cybersafety. De hoofdvraag van dit project is of de bestuursrechtelijke bevoegdheden van burgemeesters in Nederland gebruikt kunnen worden om online activiteiten, die de openbare orde bedreigen, te reguleren.