Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Harald Vranken – Universitair hoofddocent faculteit Management, Science & Technology

Dr. ir. Harald Vranken (1969) is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Open Universiteit (vakgroep Informatica) en de Radboud Universiteit (sectie Digital Security). In onderwijs en onderzoek houdt hij zich met name bezig met technische aspecten van security. Hij is docent van cursussen op gebied van IT security, software security en web security. In onderzoek werkt hij samen met afstudeerders en promovendi aan security van online bankieren, virtuele labs voor het uitvoeren van security experimenten, software security, web security, botnet detectie, resilience van netwerken en governance van IT security.

Harald studeerde en promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Nadien heeft hij gewerkt als wiskundedocent en senior scientist bij Philips Research op gebied van design-for-test van digitale ICs.