Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Sander Ebbers – PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Sander Ebbers, MSc (1989) is werkzaam als docent-onderzoeker en promovendus bij NHL Stenden en het Cyber Science Center. In januari 2015 rondde hij zijn master Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie af aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarna is hij 5 jaar werkzaam geweest als organisatieadviseur in de cybersecurity.

In zijn tijd als organisatieadviseur heeft hij in opdracht van diverse bedrijven bewustwordings- en gedragsveranderingsprogramma’s uitgevoerd op het gebied van cybersecurity en privacy.

Binnen de onderzoeksgroep doet Sander onderzoek naar hoe menselijk gedrag een organisatie digitaal veiliger kan maken. Dit doet hij vanuit het perspectief van de organisatiepsychologie. Binnen zijn onderzoek kijkt hij naar hoe cybermeldgedrag van medewerkers kan worden gestuurd door gebruik te maken van gerichte gedragsinterventies. Recent heeft hij tevens een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar cybercrisis onder gemeenten van NHL Stenden en de Haagse Hogeschool: https://www.nhlstenden.com/nieuws/zijn-nederlandse-gemeenten-voldoende-voorbereid-op-een-cybercrisis