• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Sander Ebbers – PhD-researcher onderzoeksgroep Cybersafety

Sander Ebbers, MSc (1989) is sinds juni 2018 werkzaam als promovendus bij de onderzoeksgroep Cybersafety. In januari 2015 rondde hij zijn master Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie af aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Na zijn studie is hij gaan werken als organisatieadviseur bij Insite Security (NB: vanaf 1 juli heeft Insite Security een nieuwe naam: Qbit). In opdracht van diverse bedrijven voert Sander bewustwordingsprogramma’s op het gebied van cyber security en privacy uit. Deze projecten zijn bedoeld om het risicobesef bij medewerkers te verhogen zodat zij cyberrisico’s leren herkennen en weten hoe zij moeten handelen. De bewustwordingsprogramma’s bestaan uit het geven van workshops en trainingen, het uitvoeren van gedragstesten (bijv. phishingtest en mystery guest) en het meten van de impact van deze acties.

Binnen de onderzoeksgroep doet Sander onderzoek naar het weerbaarder maken van medewerkers tegen cybercrime, vanuit het perspectief van de organisatiepsychologie. Binnen zijn onderzoek kijkt hij naar hoe ‘onveilig gewoontegedrag’ te veranderen is in ‘veilig gewoontegedrag’ door het uitvoeren van gerichte interventies.

Sander blijft ook nog werkzaam bij Qbit. Deze publiek-private samenwerking zorgt voor een ideale kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk. Een deel van het traject is gefinancierd vanuit de Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.