• darkblurbg

Donderdag

9 mei 2019

Workshop

 

Digitale weerbaarheid

Het is van groot belang dat mensen hun (digitale) informatie goed beveiligen, zowel voor privé als zakelijk gebruik. We weten echter ook dat het gedrag van mensen vaak onveiligheid veroorzaakt, ook op digitaal gebied. In deze workshop staan de menselijke aspecten in informatiebeveiliging centraal. Dit thema wordt zowel vanuit het perspectief van eindgebruikers als organisaties belicht.

 

Sprekers

 

Sander Ebbers (Qbit en Onderzoeksgroep Cybersafety)

Sander Ebbers, MSc (1989) is sinds juni 2018 werkzaam als promovendus bij de onderzoeksgroep Cybersafety. Binnen de onderzoeksgroep doet Sander onderzoek naar het weerbaarder maken van medewerkers tegen cybercrime, vanuit het perspectief van de organisatiepsychologie. Binnen zijn onderzoek kijkt hij naar hoe ‘onveilig gewoontegedrag’ te veranderen is in ‘veilig gewoontegedrag’ door het uitvoeren van gerichte interventies.

 

Joop Bijlsma (CJIB)

 

dr. Jurjen Jansen (Onderzoeksgroep Cybersafety)

Jurjen Jansen (1983) heeft een promotieonderzoek afgerond naar het versterken van online weerbaarheid van eindgebruikers. Sinds 2010 is hij werkzaam voor de onderzoeksgroep Cybersafety. 

   

Digitisation and future challenges for law enforcement

In fact, digitisation of society has just begun. Much more is to come. This will place law enforcement for new (fundamental) challenges. In this workshop we will search for answers to the question what the most important challenges are that law enforcement agencies must deal with in the next 5-10 years. This workshop is in English.

 

Sprekers

 
               

Jeanne Pia Mifsud Bonnici (Rijksuniversiteit Groningen)

   

Verstoring van cybercriminaliteit, anders dan met opsporing

Het is van groot maatschappelijk belang om cybercriminaliteit te reduceren. Met de huidige opsporing kan toenemende cybercriminaliteit onvoldoende bestreden worden. In deze workshop staat centraal hoe cybercriminaliteit verstoord kan worden, anders dan met opsporing.

 

Sprekers

 

Drs. Ronald J.M. Zwarter (Politie Noord-Nederland)

Jolanda van der Berg (Politie Noord-Nederland)

 

Saskia Westers (Onderzoeksgroep Cybersafety)

Saskia Westers (1991) is sinds 2018 werkzaam als junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool. In 2017 heeft zij de masters Rechtspsychologie aan de Maastricht Universiteit en Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Saskia heeft voor de onderzoeksgroep onder andere onderzoek uitgevoerd naar online aankoopfraude en cybercriminele verdienmodellen.

   

Dark web en maatschappelijke veiligheid

Het dark web staat bekend als de duistere, verborgen kant van het internet die met criminaliteit wordt geassocieerd, maar het is meer dan dat. In deze ronde presenteren experts uit praktijk en wetenschap over (politie)werkzaamheden op en de maatschappelijke kant van deze netwerken.

 

Sprekers

 

Bram Emmen (Open Universiteit)

Bram Emmen MSc (1986) is sinds 2017 als promovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. Bram verricht als promovendus onderzoek binnen het multidisciplinaire internationale onderzoeksproject “Police Detectives on the Tor-network” (PDTOR). Zijn promotieonderzoek richt zich met name op de wijze waarop de Nederlandse politie omgaat met het aspect darkweb binnen het politiewerk.

   

Op zoek naar digitale hulptroepen: het betrekken van burgers en bedrijven bij politiewerk

Burgers en bedrijven dienen zich steeds vaker aan als partner in de veiligheidszorg, vaak in de opsporing. Net zoals de politie, maken ze gebruik van camera’s, GPS-trackers of openbare internetbronnen om bijvoorbeeld gestolen goederen terug te vinden of verdachte personen te traceren. Door gebruik te maken van externe hulptroepen, zoals hackersgroepen, oplettende buurtbewoners of digitaal vaardige buddy’s, kan de politie haar informatiepositie versterken. Het is de echter vraag op welke wijze de politie participerende burgers en bedrijven een productieve bijdrage kan laten leveren, zonder dat dit wringt met rechtsbeginselen.

 

Sprekers

 

Naam Functie

Dirk-Jan Grootenboer

Digitale wijkagent Rotterdam

Naam Functie

Nasya Handzhiyska

Executive manager van de Cyberwerkplaats

   

Cyberspace: ligt dat in mijn Gemeente?!

Er lijkt steeds meer aandacht te komen voor de bestuurlijke rol van burgemeesters en gemeenten in cyberspace. In deze workshop zal aandacht zijn voor digitale dreigingen die de openbare orde en veiligheid kunnen raken, is aandacht voor dilemma’s bij handhaving en regulering ervan (en de rollen van verschillende partijen in een complex veld) en wordt nagedacht over mogelijke oplossingen en effecten van interventies. Na de bijdragen van inspirerende sprekers zal uw kijk op de wereld voor altijd veranderd zijn!

 

Sprekers

 

Arnout de Vries (TNO)

 

 

Jesse van der Putte (Openbaar Ministerie Noord-Holland)