Nederlands
  • darkblurbg

Tijd voor digitale veiligheid 

Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 te Leeuwarden

De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie bestaat 10 jaar en dat willen we samen met u vieren. Op 9 en 10 mei 2019 organiseren we daarom een congres over digitale veiligheid in een veranderende wereld.

Wervende sprekers van de politie en het Openbaar Ministerie, het bedrijfsleven en de wetenschap blikken terug op wat we de afgelopen jaren hebben geleerd over online dader- en slachtofferschap, online rellen en de meer serieuze online dreigingen. Maar we kijken vooral vooruit op basis van praktijkgericht onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Want er is nog veel terrein te winnen. Hoe kunnen overheden, bedrijven en burgers zich verder mobiliseren tegen cybercrime? Wat is nodig om ons digitaal weerbaarder te maken en wie is waarvoor verantwoordelijk? Beide dagen kijken we samen naar antwoorden en oplossingen.

Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone opent het congres op 9 mei. Daarna gaat keynote speaker Thijs Homan, Hoogleraar Implementation and Change Management op de Open Universiteit Nederland, in op digitalisering en de noodzaak tot organisatieverandering. Dagvoorzitter op 9 mei is Theo van der Plas, Programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime van de Politie. 

Op vrijdag 10 mei ligt de focus op wat diverse organisaties nodig hebben om zich verder te mobiliseren tegen cybercrime. Onder andere de Veiligheidsregio, gemeenten, Openbaar Ministerie, bedrijfsleven en politie zullen een workshop verzorgen. Dagvoorzitter is Simone van der Hof: Hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij. 

Iedereen is welkom op ons congres: zowel professionals, experts, onderzoekers, studenten als geïnteresseerden in cybersafety en digitale veiligheid.

Blijf via deze conferentie pagina op de hoogte van onze sprekers, workshops (op donderdag en vrijdag) en overige programma informatie. Wij publiceren hier continue updates!

Aanmelden voor het congres kan via deze link