Nederlands
  • darkblurbg

Donderdag

9 mei 2019

Workshop

 

Digitale weerbaarheid

Het is van groot belang dat mensen hun (digitale) informatie goed beveiligen, zowel voor privé als zakelijk gebruik. We weten echter ook dat het gedrag van mensen vaak onveiligheid veroorzaakt, ook op digitaal gebied. In deze workshop staan de menselijke aspecten in informatiebeveiliging centraal. Dit thema wordt zowel vanuit het perspectief van eindgebruikers als organisaties belicht.

 

Sprekers

 

Sander Ebbers (Qbit en Onderzoeksgroep Cybersafety)

Sander Ebbers is afgestudeerd AOP-psycholoog en sinds 2015 werkzaam voor Qbit Cyber Security. Hij helpt organisaties om hun medewerkers weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. Sinds 2018 is hij tevens verbonden als promovendus aan de Onderzoeksgroep Cybersafety. Hij doet onderzoek naar de invloed van organisatiecultuur op het incident-meldgedrag van medewerkers.

Over de workshop: Organisaties worden weerbaarder wanneer ze leren van hun fouten. Om te leren van fouten is het nodig dat medewerkers kwetsbaarheden op de werkvloer melden. In deze workshop zal Sander toelichten wat de cybersecurity-branche hierin kan leren uit de luchtvaartindustrie en zorgsector

 

Joop Bijlsma (CJIB)

 

Jurjen Jansen (Onderzoeksgroep Cybersafety)

dr. Jurjen Jansen is senior onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie. Jurjen promoveerde in 2018 aan de Open Universiteit op een onderzoek naar slachtofferschap van online bankfraude en digitale weerbaarheid. Zijn onderzoeksinteresses omvatten menselijke aspecten van informatiebeveiliging, cybercriminaliteit, mens-computerinteractie en gedragsverandering. 

Over de workshop: In deze workshop gaan we dieper in op het begrip digitale weerbaarheid en waarom de menselijke factor essentieel is voor goede cybersecurity. Daarnaast worden onderzoeksresultaten van twee studies naar motivatie van veilig online gedrag behandeld. Tijdens deze workshop wordt tevens ingegaan op belangrijke uitdagingen op het vlak van digitale weerbaarheid voor zowel praktijk als de wetenschap.

   

Digitisation and future challenges for law enforcement

In fact, digitisation of society has just begun. Much more is to come. This will place law enforcement for new (fundamental) challenges. In this workshop we will search for answers to the question what the most important challenges are that law enforcement agencies must deal with in the next 5-10 years. This workshop is in English.

 

Sprekers

 
             

Prof. dr. Jeanne Pia Mifsud Bonnici (Rijksuniversiteit Groningen)

Professor in European Technology Law and Human Rights

 

Felix Nijpels (Politie Nederland)

Felix M. Nijpels is a Strategic Digital Specialist for the Dutch National Police, where he has worked since 2005. He holds a bachelor's degree in Computer Science applied to Business from the Hogeschool van Amsterdam and a Master's Degree in Forensic Computing and Cybercrime investigation from the University College Dublin. Felix began his professional career in 1995 in the media sector as Chief News Picture Editor for a major Dutch news picture agency. After this, he was employed by the Kas-Associatie, a securities bank in Amsterdam, where he started as a Junior Programmer and went on to become an Analyst. From 2000 to 2004 he worked for a marketmaker firm as a System Administrator to be later promoted to IT Manager, in which capacity he helped design and oversee the implementation of a Linux-based screen trading system.

Throughout his career, Felix has been closely involved with new and emerging IT technologies, both on the implementation and design side. Security, especially whilst employed at the marketmaker firm., has always been a focus for him. He is also familiar with several computer languages and different types of operating systems and network protocols. Felix decided to leave the business world to pursue a career in the Dutch National Police motivated by the desire to use his talents in a way that would allow him to give something back to the community.

   

Verstoring van cybercriminaliteit, anders dan met opsporing

Het is van groot maatschappelijk belang om cybercriminaliteit te reduceren. Met de huidige opsporing kan toenemende cybercriminaliteit onvoldoende bestreden worden. In deze workshop staat centraal hoe cybercriminaliteit verstoord kan worden, anders dan met opsporing.

 

Sprekers

 

Ronald J.M. Zwarter (Politie Noord-Nederland)

Jolanda van der Berg (Politie Noord-Nederland)

 

Saskia Westers (Onderzoeksgroep Cybersafety)

Saskia Westers is sinds 2018 werkzaam als junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool. In 2017 heeft zij de masters Rechtspsychologie aan de Maastricht Universiteit en Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Saskia heeft voor de onderzoeksgroep onder andere onderzoek uitgevoerd naar online aankoopfraude en cybercriminele verdienmodellen.

   

Dark web en maatschappelijke veiligheid

Het dark web staat bekend als de duistere, verborgen kant van het internet die met criminaliteit wordt geassocieerd, maar het is meer dan dat. In deze ronde presenteren experts uit praktijk en wetenschap over (politie)werkzaamheden op en de maatschappelijke kant van deze netwerken.

 

Sprekers

 

Bram Emmen (Open Universiteit - Onderzoeksgroep Cybersafety)

Bram Emmen MSc (1986) is sinds 2017 als promovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. Bram verricht als promovendus onderzoek binnen het multidisciplinaire internationale onderzoeksproject “Police Detectives on the Tor-network” (PDTOR). Zijn promotieonderzoek richt zich met name op de wijze waarop de Nederlandse politie omgaat met het aspect darkweb binnen het politiewerk.

   

Op zoek naar digitale hulptroepen: het betrekken van burgers en bedrijven bij politiewerk

Burgers en bedrijven dienen zich steeds vaker aan als partner in de veiligheidszorg, vaak in de opsporing. Net zoals de politie, maken ze gebruik van camera’s, GPS-trackers of openbare internetbronnen om bijvoorbeeld gestolen goederen terug te vinden of verdachte personen te traceren. Door gebruik te maken van externe hulptroepen, zoals hackersgroepen, oplettende buurtbewoners of digitaal vaardige buddy’s, kan de politie haar informatiepositie versterken. Het is de echter vraag op welke wijze de politie participerende burgers en bedrijven een productieve bijdrage kan laten leveren, zonder dat dit wringt met rechtsbeginselen.

 

Sprekers

 

Dirk-Jan Grootenboer (Digitaal wijkagent, Politie Rotterdam)

Nasya Handzhiyska (Cyberwerkplaats Rotterdam)

Over de workshop: Dirk-Jan en Nasya gaan in op hun ervaringen met ethische hackers in de Rotterdamse cyberwerkplaats. De cyberwerkplaats is een veilige plek waar jong getalenteerde internetgebruikers naartoe kunnen komen om kennis en kunde binnen dit domein te ontwikkelen. De werkplaats staat open voor gamers, schoolverlaters en jongeren die uitdaging in hun opleiding missen.

 

Joyce Kerstens (Onderzoeksgroep Cybersafety)

Joyce Kerstens is associate lector Politie, Partners en Digitalisering bij de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie.

Over de workshop: Deze workshop gaat over twee experimentele projecten – ‘Cracking the Criminal Mind’ en ‘Teenage Crime Fighters’ – waarbij de politie gebruik heeft gemaakt van de digitale know-how van scholieren en studenten.

   

Cyberspace: ligt dat in mijn Gemeente?!

Er lijkt steeds meer aandacht te komen voor de bestuurlijke rol van burgemeesters en gemeenten in cyberspace. In deze workshop zal aandacht zijn voor digitale dreigingen die de openbare orde en veiligheid kunnen raken, is aandacht voor dilemma’s bij handhaving en regulering ervan (en de rollen van verschillende partijen in een complex veld) en wordt nagedacht over mogelijke oplossingen en effecten van interventies. Na de bijdragen van inspirerende sprekers zal uw kijk op de wereld voor altijd veranderd zijn!

 

Sprekers

 

Arnout de Vries (TNO)

Arnout de Vries is onderzoeker en adviseur op het gebied van internet en maatschappelijke veiligheid bij TNO. Arnout zal tijdens de workshop ingaan op maatschappelijke verstoringen in relatie tot diverse social media gerelateerde fenomenen. Van online kijken en begrijpen tot ingrijpen op onder andere digitale dreigingen of grootschalige openbare orde verstoringen. Hij toont vele voorbeelden met dilemma’s, maar ook mogelijke oplossingen en effecten van interventies zoals die nu bekend zijn

Jesse van der Putte (Openbaar Ministerie Noord-Holland)

Jesse van der Putte is officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. Hij houdt zich de afgelopen 10 jaar bezig met digitale opsporing en de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Jesse geeft tijdens de workshop een inkijk in de wereld van cybercriminelen en schetst hoe politie, burgemeester, gemeente en Openbaar Ministerie allemaal een rol hebben in een veilige en rechtvaardige digitale samenleving anno 2019.