Nederlands
  • darkblurbg

Vrijdag

10 mei 2019

Workshop

 

Lessen van twee gemeenten in cyberspace

Cyberspace is grensoverschrijdend, maar effecten en dreigingen die ervan uitgaan zijn steeds vaker lokaal voelbaar en mogelijk ook lokaal aan te pakken. Gemeente Leeuwarden is erg actief op dit thema, wat onder andere blijkt uit hun betrokkenheid (2012) bij het NHLS onderzoek naar 'burgemeesters in cyberspace'. In deze workshop zullen lessen over cyberspace van twee grote gemeenten (Leeuwarden en Groningen) centraal staan. Wat zijn de dreigingen die op gemeenten afkomen, welke rollen hebben gemeenten daarbij, hoe geven ze invulling aan die rol en wat zijn hun ervaringen. Tegen welke dilemma's lopen gemeenten aan en wat zijn de uitdagingen van de toekomst voor gemeenten in cyberspace?

 

Sprekers

 
 

Claire de Jong (Gemeente Leeuwarden)

Na haar studie Pedagogiek heeft Claire gewerkt als sociaal werker en daarna docente bij het CBB. Inmiddels is zij ruim 24 jaar werkzaam bij gemeente Leeuwarden, waar zij de eerste 7 jaar werkzaam was als beleidsmedewerker bij de toenmalige dienst Welzijn en daarna tot heden als senior beleidsadviseur OOV bij de sector juridische en veiligheidszaken.
Specifieke kennisgebieden zijn: Ondermijning, radicalisering en polarisatie, voetbalvandalisme/grote en risicovolle evenementen en de laatste jaren ook Cybercrime en cybersafety.

Afgelopen jaar heeft Claire zich vooral bezig gehouden met de de coördinatie en realisatie van het cyber programma binnen de gemeente Leeuwarden, gericht op crisissituaties, digitale veiligheid evenementen en preventie MKB en burgers.

 

Bas Verheije (Gemeente Groningen)

Bas Verheijen is sinds 2018 de Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Groningen. Daarvoor is hij 3,5 jaar CISO geweest van de Drechtsteden (7 gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Dordrecht). In deze functie stuurt hij het informatiebeveiligingsteam van 8 personen aan om de gemeente Groningen, conform de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, veiliger te laten werken met informatie. De dynamiek van de gemeentelijke herindeling tot begin dit jaar en de afgelopen september gestarte uitbesteding van het technisch beheer van de ICT bieden zowel grote uitdagingen als kansen.

Willem Bantema (Onderzoeksgroep Cybersafety)

dr. Willem Bantema was werkzaam aan de Juridische Faculteit aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij als rechtssocioloog promoveerde op de naleving van het rookverbod in cafés (2016) en post-doc onderzoek deed naar de nalevingsmotieven van uitkeringsgerechtigden in de bijstand en de WW. Vanaf februari 2017 is Willem als senior onderzoeker werkzaam bij de Onderzoeksgroep Cybersafety waar hij onder meer leiding gaf aan het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’, dat recentelijk gepubliceerd is.

   

Politie: meer grip op cybercrime?!

De politie heeft de laatste twee decennia volop geïnvesteerd in het voorkomen en bestrijden van cybercrime. In de loop der tijd is de primaire aandacht voor (georganiseerde) high tech crime verschoven naar aandacht voor alledaagse gedigitaliseerde criminaliteit. Ook is het besef doorgedrongen dat het bij cybercrime niet alleen gaat over technologie en informatiebeveiliging, maar vooral over de human factor. In het verlengde van nieuwe inzichten zijn binnen de politieorganisatie nieuwe functies, taken en verantwoordelijkheden ontstaan, bijvoorbeeld de digitale wijkagent, de Qteam-medewerker en de digitaal rechercheur. In de workshop gaan we in op wat is geleerd, wat beter kan en wat hiervoor nodig is.

 

Sprekers

 

 

Marco Veen 

HUNTED! Kennisoverdracht digitaal opsporen bij de politie

De afgelopen jaren is er veel veranderd bij de politie. Zij-instromers en positief-denkende recherchekundigen hebben nieuwe kennis, ideeën en motivatie naar binnen gebracht waardoor nieuwe initiatieven en experimenten worden uitgevoerd. Hoor en zie hoe het overdragen van digitale kennis van de specialisten naar de tactische politie in Noord-Nederland door het Q-Team gestalte heeft gekregen.

Sander Ernst (Eenheid Oost-Nederland) & Hanneke ter Veen (Politieacademie)

De techniek is niet zo spannend

Welke factoren belemmeren of bevorderen de wijze waarop binnen de politieorganisatie met technologie wordt geïnnoveerd? Twee onderzoekers van de PA delen in deze workshop de resultaten van een processtudie naar innovatieve technologische projecten binnen de politie.Vervolgens wordt aan de hand van een handelingskader de betekenis hiervan voor de politieorganisatie met de deelnemers besproken, getoetst en bediscussieerd. 

   

Wat heeft de Veiligheidsregio nodig om zich verder te mobiliseren tegen cybercrime?

Een cyberaanval kan zeer grote gevolgen hebben. Hoe bereid je je daarop voor? Die vraag wordt continu in overweging genomen bij de Veiligheidsregio’s in Nederland, samen met de vitale partners. Cyberdreigingen vragen om een proactieve aanpak en daar wordt in deze workshop vanuit diverse invalshoeken bij stil gestaan.

 

Sprekers

 

Mathijs Hummel  (Advisor Qbit Cyber Security)

Mathijs studeerde IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt als adviseur bij Qbit Cyber Security. Hij helpt organisaties bij het ontdekken van alle mogelijkheden als het gaat om privacy en security. Mathijs heeft de missie om privacy en security toegankelijk en verstaanbaar te maken. 

Tijdens de workshop gaat Mathijs in op de voorfase van een cybercrisis, oftewel: Hoe bescherm je je organisatie tegen social engineers die processen dusdanig verstoren dat een crisis wordt veroorzaakt of vergroot en mogelijk tot een verstoring van de crisisorganisatie leidt.

Veiligheidsregio Fryslân

Johan Haasjes

Johan is programmaleider Informatie en Innovatie bij Veiligheidsregio Fryslân en in geval van (op handen zijnde) incidenten Informatiemanager in het Regionaal Operationeel Team.

Martin Kool

Inmiddels is Martin ruim 10 jaar werkzaam bij Veiligheidsregio Fryslân in diverse functies, waaronder beleidsadviseur, projectleider en directie- en bestuursadviseur. Sinds vorig jaar is Martin programmaleider netwerksamenleving. Ten tijde van een (dreigende) crisis is hij adviseur Operationeel Leider in het Regionaal Operationeel Team.

Pim Wanders 

Na de studie Integrale Veiligheid op de Thorbecke Academie is Pim aan de slag gegaan bij verzekeringsmaatschappij Aegon. Een dikke twee jaar geleden heeft Pim de overstap gemaakt naar de Veiligheidsregio Fryslân en is nu verantwoordelijk voor het opleiden van de crisisorganisatie.

   

Bedrijven en Digitale Veiligheid

Digitale dreigingen richten zich op alle doelgroepen, waaronder bedrijven. In deze workshop wordt ingegaan op risicofactoren van slachtofferschap onder bedrijven. We bespreken kwetsbaarheden in menselijk handelen en wat bedrijven kunnen doen om hun digitale weerbaarheid te verhogen.

 

Sprekers

 

Rutger Leukfeldt (NSCR)

Rutger Leukfeldt is senior onderzoeker cybercrime bij het NSCR en lector Cybersecurity in het mkb bij de Haagse Hogeschool. Rutger promoveerde op een onderzoek naar de ontstaans- en groeiprocessen van cybercriminele netwerken. Daarnaast voerde Rutger de afgelopen tien jaar voor opdrachtgevers uit zowel het publieke als private domein diverse cybercrime-onderzoeken uit. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. In 2015 kreeg Rutger een Marie Curie Individual Fellowship (EU-beurs) om de veranderde organisatie van criminele netwerken te bestuderen. In 2017 ontving hij een NWO Veni-beurs om de offline kant van cybercrime te bestuderen. Verder is hij sinds 2017 voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

Over de workshopMkb-ondernemers achten zichzelf veelal niet interessant voor cyberaanvallen en zien cybercriminaliteit niet als een van de belangrijkste risico’s. Onderzoek van de Haagse Hogeschool laat echter zien één op de vijf mkb’ers slachtoffer is geworden van een cyberaanval met financiële schade tot gevolg. Tijdens deze workshop worden de resultaten van een onderzoek naar cybersecurity binnen het mkb behandeld: hoe vaak worden bedrijven slachtoffer en wat zijn risicofactoren? Daarnaast staat weerbaarheid centraal. Hoe vergroot je de cyberweerbaarheid en hoe zorg je daar dan mee dat de impact van cyberaanvallen beperkt blijft? 

Henk van Ee (Cybersafety4u)

Henk van Ee, oprichter van Cybersafety4u, het bedrijf dat zich volledig richt op bewustwording van menselijk gedrag via producten als een mobiele cyberescaperoom, social engineering opdrachten, cyberpubquiz en cybertheatervoorstellingen. Ruime ervaring als ICT-manager opgedaan en veel kennis en ervaring als trainingsacteur op het gebied van menselijk gedrag.

Over de workshopWaarom zijn we als mensen toch zo kwetsbaar? In 15 minuten word je bijgepraat en ervaar je aan de lijve op welke wijze (cyber)criminelen ons verleiden om vooral te doen in plaats van na te denken. En waarom ieder van ons een keer erin zal trappen, want we zijn allemaal mens en beïnvloedbaar. Het is niet de vraag OF maar WANNEER je slachtoffer wordt

Erik de Jong (Chief Research Officer bij Fox IT)

Erik de Jong, Chief Research Officer bij Fox -IT, is een security professional met 20 jaar ervaring op het gebied van informatiebeveiliging. In zijn huidige functie vormt Erik het onderzoek naar de trends in dreiging, incident en kwetsbaarheid. Eerder was hij verantwoordelijk voor het Fox-IT security research team: de jacht naar, en het toepassen van intelligentie. Voorafgaand daaraan runde hij FoxCERT, Fox-IT’s computer security incident response team. Eerder heeft Erik functies bekleed als incident handler en veiligheidsadviseur voor de Nederlandse National Cyber Security Center. Daar was hij projectleider om de processen voor de Cyber Security Assessment Nederland te bootstrappen en heeft hij meegeschreven aan de eerste editie in 2011. Zijn eerste stappen in de wereld van security vonden plaats bij McAfee, pre-2000 en pre-ILOVEYOU. Dat waren nog eens tijden.

Over de workshopIn zijn presentatie gaat Erik in op de huidige staat van cybersecurity, en dan mate name de dreigingen. Hoe ziet de wereld er eigenlijk uit in 2019, met welke dreigingen hebben we te maken, en zijn die eigenlijk hetzelfde voor iedereen? Van criminelen tot spionnen, er is (helaas) voor elk wat wils.

   

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is aan het intensiveren op de strafrechtelijke aanpak van cybercrime. Waar loopt het Openbaar Ministerie (OM) tegenaan als we het hebben over cyberspace? Lukt het om binnen de huidige wetgeving effectieve opsporing en vervolging uit te voeren? Sinds de inwerkingtreding van de Wet Computercriminaliteit III op 1 maart 2019 heeft de opsporing nieuwe middelen om op te treden tegen cybercriminaliteit. Zijn deze nieuwe bevoegdheden voldoende voor een effectieve bestrijding van cybercrime? In hoeverre sluiten de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering (nog) aan bij de huidige vluchtige praktijk en hoe tracht het Openbaar Ministerie burgers adequaat bescherming te bieden tegen vormen van cybercrime?

Kan de organisatie van het OM meekomen in de ontwikkeling, of heeft het moeite met de wetgeving, omdat er toch haken en ogen kleven aan de praktijksituaties? Allemaal actuele vraagstukken, die in de workshop OM aan de orde komen.

 

Sprekers

 
 

Jeroen Houwink (Cyberofficier van Justitie)

Jeroen Houwink werkt als officier van justitie bij het Arrondissementsparket Noord-Nederland. Zijn belangrijkste portefeuille is Cybercrime. Het OM investeert niet alleen in de opsporing en vervolging van cybercrime, maar heeft ook een actieve rol als het gaat om preventie en verstoring. Aan de hand van de justitiële praktijk vertellen Jeroen Houwink en zijn collega Remy Valk u graag over de ontwikkelingen van criminaliteit op, in en tegen de digitale omgeving.

Remy Valk (Strafrechtjurist Cybercrime & Afpakken bij Openbaar Ministerie)

In 2017 heeft Remy Valk in het kader van zijn afstudeerscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar de Wet Computercriminaliteit III. Inmiddels is hij ruim 1,5 jaar in werkzaam bij het OM Noord-Nederland. Binnen de portefeuille ‘cybercrime’ is hij de rechterhand van Cyberofficier van Justitie Jeroen Houwink. Samen werken zij aan cyberzaken, omdat zij niet alleen offline een veilige samenleving beogen, maar ook online!

   

Onderwijs: Laat u inspireren door onze topstudenten!

Laat u inspireren door onze topstudenten die praktijkonderzoek hebben verricht voor diverse opdrachtgevers Deze studenten hebben zich gedurende hun studie Integrale Veiligheidskunde gespecialiseerd in het thema cybersafety. Dit heeft geleid tot mooie producten, zoals de MKB-Roadshow. Er zal een afwisselend programma verzorgd worden waarin ook u kunt meedenken over cybersafety gerelateerde thema’s van nu en in de toekomst.

 

Sprekers: diverse topstudenten!

 
   

Na afloop van het congres organiseert de Stichting Cybersafety Noord Nederland een cybercrisisgame, deze begint om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Door middel van deze game maakt u kennis met de dilemma's en belangen van een cybercrisis en ervaart u hoe het is om met een crisisteam een cybercrisis op te lossen. 
Tijdens deze game ervaart u hoe het is om met een team een grootschalige cybercrisis op te lossen en zal u samen met uw team voor verschillende dilemma's komen te staan. Het doel is om de crisis zo goed mogelijk tot een einde te brengen.